Vesijärvisäätiö lyhyesti

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön tarkoituksena on kerätä Puhdas Vesijärvi -ohjelmalle varoja, jotka käytetään Vesijärven ja alueen pienten järvien kunnossapitoon, seurantaan ja tutkimukseen. Vesijärvisäätiö ylläpitää rahastoa, johon kootaan varoja yritysten kanssa tehtävin yhteistyösopimuksin ja erilaisin varainkeräystempauksin. Säätiö laatii pitkän aikavälin suunnitelman järveen kohdistuville toimenpiteille ja rahoitusohjelman toimenpiteiden toteuttamiselle. Säätiö jakaa kerätyt varat eri toimijoille, jotka käytännössä toteuttavat ohjelman toimenpiteet ja hoitavat Vesijärveä ja alueen muita pieniä järviä. Tarkoitus on myös kiinnittää vesistöjen äärellä elävien ihmisten huomio vesien tilaan ja edistää kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka parantavat veden laatua.

Säätiö edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua, jakaa apurahoja ja avustuksia sekä tukee ja luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää koulutus- ja tiedotustoimintaa.

Säätiön toimintaa valvoo ja tukee 24 hengen valtuuskunta, joka nimeää säätiön hallituksen. Hallitus hyväksyy Vesijärviohjelman ja valitsee säätiön ohjelmajohtajan, asiamiehen ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallituksella on käytössään säätiön ohjelmakysymyksiä arvioiva neuvonantajaryhmä.

Tutustu säätiön yleisesitteeseen.