Järven tila

Vesijärven tila vaihtelee alueittain. Vähäselän ja Paimelanlahden alueet ovat rehevimpiä. Seuraavina tulevat rehevyysjärjestyksessä Enonselkä, Komonselkä, Kajaanselkä ja Laitialanselkä. Vesipuitedirektiivin mukaisen ekologisen tilaluokituksen mukaan koko Vesijärvi on tyydyttävässä tilassa. Lisätietoja Pauliina Salmen kokoamasta raportista Vesijärven tila.