In english

HOLA LAKE – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen

Holistic Approach in Lake Restoration

Rahoittaja: Kansainvälinen Leader-hanke, jossa Vesijärven hankeosuutta rahoittavat Etpähä ry ja Päijänne-Leader ry. Koordinaattori: Vesijärvisäätiö

Partnerit:  Suomessa Pyhäjärvi-instituutti ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Ruotsissa Osbyn kunta
Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2019. 
Yhteyshenkilö: vesistöasiantuntija Mirva Ketola, mirva.ketola(at)vesijarvi.fi, 044 9735137

Hola Lake on järven kokonaisvaltaisen hoidon yhteistyöhanke Suomessa ja Ruotsissa. Hanke edistää päijäthämäläisen Vesijärven, uusimaalaisen Hiidenveden, Lohjanjärven ja Enäjärven, satakuntalaisen Köyliönjärven sekä pohjoisskånelaisen Immeln-järven kokonaisvaltaista hoitoa.

Hankesuunnitelma on työstetty Järvikunnostusyhteistyön esiselvityshankkeessa.

Hankkeen yleiset tavoitteet ovat:
- Kohdejärvien veden laadun turvaaminen ja sitä kautta alueen asukkaiden viihtyisyyden ja alueen vetovoiman lisääminen asuinpaikkana ja matkailukohteena.
- Ammatti- ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen.
- Konkreettisten vesienhoitotoimien toteuttaminen yhteistyössä asukkaiden kanssa. Hankkeessa tuotetaan suunnitelmia ja ohjeistuksia, joiden avulla paikalliset toimijat voivat itse jatkaa järvien hoitoa myös hankkeen päätyttyä.
- Kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja kokemusten ja tiedon vaihto kotimaisten järvikunnostusosaajien kanssa parhaiden käytänteiden ja uusien innovaatioiden löytämiseksi.
- Maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen: mm. hoitokalastuksen elinkeinoistaminen, niittojätteen hyödyntäminen, matkailu.


Yksityiskohtaisemmat tavoitteet ovat:
- Tiedon lisääminen tehokkaista ulkoisen kuormituksen vähentämiskeinoista.
- Kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen asiantuntemuksen kehittäminen, pyydysten kehittäminen ja kokemusten jakaminen.
- Järvien arvo- ja petokalakantojen ja kalojen yksilökoon sekä kaupallisen arvon parantaminen.
- Tiedon lisääminen pyydyksiä likaavien levien esiintymisestä ja hoitotoimien kohdennustarpeesta Vesijärven eri selillä.
- Paikallisten ihmisten tiedon lisääminen ja osallistaminen järven hoitoon ja seurantaan. Yhteistyön lisääminen paikallisten ihmisten ja organisaatioiden välillä.
- Järviruo'on niittosuunnitelmien päivittäminen ja talviniittomenetelmien kehittäminen.
- Järviruo'on hyötykäytön edistäminen.

 

Jaa

 

 

Tutustu hankkeen työpaketteihin

 

Ajankohtaista työpaketeissa

  1. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen

  2. Kalakantojen hoito

  3. Vedenlaatu ja planktonyhteisöt

  4. Vesikasvillisuuden hoito

Työpajat

- Ulkoisen kuormituksen vähentäminen 14.-16.11.2017 Lahti 
Programme and presentations 

- Kalakantojen hoito 10.-12.4.2018 Lohja
Presentations 10.4.2018
Presentations 11.4.2018

- Veden laatu ja planktonyhteisöt
- Vesikasvillisuuden hoito