Yhteisillä aalloilla -viestintähanke

Rahoittaja: Maaseuturahasto ELY-keskus Hämeen kautta.
Partnerit: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Vanajavesikeskus 
Toteutusaika: 1.9.2015 - 31.8.2017
Kokonaiskustannusarvio 500 000 euroa, josta Vesijärvisäätiön osuus 170 555 euroa

Julkinen tuki: 100 %

Yhteisillä aalloilla -viestintähanke edistää maaseudun kehittämistä ekologisesti kestävällä tavalla. Yhteishanke kattaa koko Kanta- ja Päijät-Hämeen ja on aktiivisessa vuorovaikutuksessa laajan toimijaverkoston kanssa (mm. alueen oppilaitokset) sekä muiden alueelle käynnistyvien ympäristöalan hankkeiden kanssa.

Hanke toimii neljän teeman kautta: rannat, kalat, vesienhoito ja ympäristökasvatus. Päätavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden kiinnostusta omaa elinympäristöään kohtaan, kannustaa hoitamaan sitä sekä hyödyntämään sen mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa mm. edistetään kotimaisen kalan käyttöä, kehitetään vesienhoidon menetelmiä sekä panostetaan lasten ja nuorten toiminnalliseen ympäristökasvatustyöhön.

Hankkeen tulevista tapahtumista ilmoitetaan www.puhdasvesijarvi.fi etusivun tapahtumakalenterissa.

Yhteisillä aalloilla -viestintähankkeen tuloksena syntyy mm.

  • erilaisia maisemanhoidollisia talkoita
  • monipuolisia tapahtumia ja retkiä
  • kalaruoka- ja kalankäsittelykursseja
  • vesiensuojeluun liittyviä pilotteja
  • lasten ja nuorten eri ikäryhmät huomioivia retki- ja toimintapäiviä
  • elämyksellisiä lyhytelokuvia ja -blogeja

 

 

TIIVISTELMÄ
Ympäristön tila vaikuttaa suoraan maaseudun ihmisten asumiseen, työntekoon ja yrittämiseen. Omaehtoisen toiminnan lisäämisellä ja yhteisöllisyydellä parannetaan ympäristön lisäksi myös maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua. Yhteisillä aalloilla -viestintähanke mahdollistaa maaseudun kehittämisen ekologisesti kestävällä tavalla. Hankkeen kolmen toimijan (Hämeen ammattikorkeakoulu, Vanajavesikeskus ja Vesijärvisäätiö) välinen yhteistyö kattaa koko Kanta- ja Päijät-Hämeen ja on aktiivisessa vuorovaikutuksessa laajan toimijaverkoston kanssa (mm. alueen oppilaitokset) sekä muiden alueelle käynnistyvien ympäristöalan hankkeiden kanssa.
Viestintähankkeessa on neljä teemaa: rannat, kalat, vesienhoito ja ympäristökasvatus, jotka kaikki vahvistavat maaseudun elinympäristöä sekä tukevat laajemmin myös hämäläisten biotalousstrategioiden toteutumista. Hankkeen päätavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden kiinnostusta omaa elinympäristöään kohtaan, kannustaa hoitamaan sitä omaehtoisesti sekä hyödyntämään sen mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa mm. edistetään kotimaisen kalan käyttöä, kehitetään vesienhoidon menetelmiä sekä panostetaan lasten ja nuorten toiminnalliseen ympäristökasvatustyöhön.
Yhteisillä aalloilla -viestintähankkeen tuloksena syntyy mm.
 erilaisia maisemanhoidollisia talkoita
 monipuolisia tapahtumia ja retkiä
 kalaruoka- ja kalankäsittelykursseja
 vesiensuojeluun liittyviä pilotteja
 lasten ja nuorten eri ikäryhmät huomioivia retki- ja toimintapäiviä
 elämyksellisiä lyhytelokuvia
Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015-31.8.2017.
Jaa

Lue lisää!

Yhteisillä aalloilla -hanke päättyi 31.8.2017

Tutustu tästä hankkeen loppuraporttiin.

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot Vesijärvisäätiöllä:
viestintävastaava Irma Peltola, irma.peltola@vesijarvi.fi, puh. 040 5144958