Kehittämishankkeet

Vesijärvisäätiön kehittämishankkeet tukevat osaltaan Vesijärven ja Lahden seudun muiden vesistöjen hoito- ja kunnostussuuunitelmaa ja sen toteutumista.