Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden edistäminen Lahden Vesijärvellä ja Säkylän Pyhäjärvellä – testattuja toimintatapojen kaikkien hyödynnettäväksi

Rahoittaja: Ympäristöministeriö osana hallituksen vesien- ja merenhoidon kärkihanketta
Partnerit: Vesijärvisäätiö ja Pyhäjärvi-instituutti
Toteutusaika: 1.12.2016 - 31.12.2018
Kokonaiskustannukset: Vesijärven osuus 254 000 € euroa
Julkinen tuki: 50 % kokonaiskustannuksista

Tässä vesien ja merenhoidon toimeenpanoa edistävässä hallitusohjelman kärkihankkeessa toteutetaan Vesijärvisäätiön ja Pyhäjärvi-instituutin yhteistyönä vesienhoitosuunnitelmien ja niitä täsmentävien toimenpideohjelmien tavoitteita siten, että Pyhäjärvellä saadaan ylläpidettyä ja Vesijärvelle palautettua järven hyvä tila. Hankkeessa keskitytään kolmeen osakokonaisuuteen:

1) Maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentäminen

- Vanhojen vesiensuojelutoimenpiteiden toimivuuden tehostaminen – ravinteiden kierrätys
- Luonnonmukaiset peruskuivatukset
- Virtaamaolojen säätely ja luonnonmukainen tulvasuojelu
- Ravinnekuormituksen vähentäminen mekaanisilla ja kemiallisilla välineillä
- Vaikuttavuuden arviointi

2) Hapetus

- Hapetuksen jatkaminen Enonselällä
- Hapetuksen kalastovaikutusten arviointi kaikuluotauksilla ja koetroolauksilla

3) Tehtyjen toimenpiteiden, etenkin hoitokalastuksen vaikuttavuuden seuranta

- Koeverkkokalastus myös velvoitetarkkailujen ulkopuolisilla selillä 2017
- Eläinplanktontutkimus kesinä 2017 ja 2018

Toisena tavoitteena on tuottaa näistä toimenpidekokonaisuuksista merkittävää uutta osaamista, jota voidaan jakaa esim. vesistökunnostusverkoston kautta kaikille vesistökunnostuksista kiinnostuneille.

Lisätiedot:
vesistöasiantuntija Mirva Ketola
mirva.ketola@vesijarvi.fi
puh. 044 9735137

Pyhäjärvi-instituutin kotisivut

Tutustu PyhäVesi -hanke-esitteeseen!

Jaa

Kärkihanke

Tutustu Vesien- ja merenhoidon kärkihanke -kokonaisuuteen ympäristöministeriön sivuilla.

 


Ajankohtaista

  • Kosteikot pidättivät erityisesti liukoista fosfaattifosforia. Julkaistu 30.1.2019 Lue lisää.
  • Pilottikohteita valuma-alueelta haussa!
    Etsimme kohteita, joille voisi koerakentaa erilaisia vesiensuojelurakenteita. Lue lisää!

  • Peltojen ja metsien vesitalous hallintaan -infotilaisuus ja maastokäynti Nastolassa 24.10.2017
    Lue lisää täältä!