Kehittämis- ja tutkimushankkeet

Vesijärvisäätiön kehittämishankkeet tukevat osaltaan Vesijärven ja Lahden seudun muiden vesistöjen hoito- ja kunnostussuuunitelmaa ja sen toteutumista.

Tutkimusrahoitus kohdistuu hankkeille, joiden painopiste on toteutettavien vesienhoidon toimenpiteiden lähtökohtien tai vaikuttavuuden arvioinnissa. Tutkimusrahoitusta on suunnattu erityisesti hapetukseen, ravintoverkon rakenteeseen ja sedimentteihin liittyvään tutkimukseen.Tutkimusrahoituksista ja -apurahoista päättää Vesijärvisäätiön hallitus.