Kehittämis- ja tutkimushankkeet

Vesijärvisäätiön kehittämishankkeet tukevat osaltaan Vesijärven ja Lahden seudun muiden vesistöjen hoito- ja kunnostussuuunitelmaa ja sen toteutumista.

Tutkimusrahoitus kohdistuu hankkeille, joiden painopiste on toteutettavien vesienhoidon toimenpiteiden lähtökohtien tai vaikuttavuuden arvioinnissa. Tutkimusrahoitusta on suunnattu erityisesti hapetukseen, ravintoverkon rakenteeseen ja sedimentteihin liittyvään tutkimukseen.Tutkimusrahoituksista ja -apurahoista päättää Vesijärvisäätiön hallitus.

Myönnettyjä määrärahoja

21.12.2015
Vesijärven sisäisen fosforikuormituksen kehitys hapetuksen aikana
(prof. Jukka Horppila, HY, ympäristötieteiden laitos/akvaattiset tieteet)

14.9.2015
Sekoitushapetuksen vaikutus Vesijärven kasviplanktoniin. Apuraha väitöskirjatyöhön Helsingin yliopistossa. (Fil.yo Mikael Kraft)

18.5.2015
Vesijärven Enonselän ulapan kalayhteisö kesällä 2015
(MMM Tommi Malinen, HY, ympäristötieteiden laitos)

Vesijärven planktonyhteisön merkitys järven tilan kannalta
(FT Kirsi Kuoppamäki, HY, ympäristötieteiden laitos)