Vesijärvisäätiön tutkimus- ja kehittämistoiminta

Vesijärvisäätiö tukee Vesijärven ja muiden Lahden talousalueen vesistöjen veden tutkimus- ja kunnossapitotoimintaa. Osana tätä työtä Vesijärvisäätiö

  • jakaa apurahoja ja avustuksia,
  • ylläpitää ja tukee luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää koulutus- ja tiedotustoimintaa sekä tieteellistä tutkimus-, hanke- ja valistustoimintaa ja
  • ylläpitää yhteyksiä alan kansallisiin ja kansainvälisiin julkis- ja yksityisoikeudellisiin yhteisöihin ja säätiöihin.