Business Loves Vesijärvi - Tukijoiden sanomaa

Osuuskauppa Hämeenmaa

Asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä toteaa vesistöjen hoidon tukemisen säätiön kautta sopivan hyvin Hämeenmaan periaatteisiiin.
- Vesistöillä on tärkeä virkistyskäytöllinen ja elinkeinoelämää tukeva merkitys Lahden seudulla. Osuuskauppa Hämeenmaa haluaa tuottaa alueellista hyvinvointia ja vastuullisuutemme toteutuu muun muassa paikallisen ympäristömme huomioimisena. Vesijärvisäätiön tukeminen tarjoaa meille tähän hienon mahdollisuuden.

Osuuskauppa Hämeenmaa oli mukana säätiön päätukijana toiminnan alkuvaiheessa kuusi vuotta. Vaikka päätukijuus olikin katkolla, yhteistyötä tehtiin mm. tuotemyynnissä.

Jaana Järveselkä

- Säätiön toiminta on kehittynyt vuosi vuodelta ja sen asema on hyvin vakiintunut alueellamme. Toivomme, että säätiö jatkaa yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttamista ja viestii jatkossakin puhtaan vesistön merkitystä ihmisille. Tärkeintä on tietenkin myös konkreettinen vesiensuojelun eteen tehty työ, vesien tilan seuranta ja erilaisten hoitotoimenpiteiden toteuttaminen, toteaa Järvenselkä.

Vuoden alussa Hämeenmaan asiakkuusjohtajana aloittaneelle Jaana Järvenselälle vesistöt tarjoavat tärkeitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Hän on perheineen muuttamassa Lahden seudulle ja yksi merkittävä kriteeri asuinpaikan valinnassa on vesistön läheisyys ja niiden puhtaus.

- Olenkin käynyt ahkerasti tutkimassa säätiön kotisivuja ja lukenut sieltä selvityksiä paikallisten järvien tilasta. Säätiö on tehnyt mielestäni erittäin hienoa työtä vesiensuojelun edistämiseksi Lahden alueella.

 

LSK Group

LSK oli Vesijärvisäätiön päätukija säätiön toiminnan alkuvaiheessa ja palasi päätukijaksi vuonna 2017. Tukijaksi paluu oli toimitusjohtaja Perttu Ryynäsen mukaan luonteva ratkaisu. LSK on perin juurin lahtelainen perheyritys. Lahden Sähkö ja Kone –nimisenä vuonna 1930 perustettu yhtiö on koko 87 –vuotisen historiansa toiminut merkittävänä Lahden talousalueen rakentajana, kehittäjänä ja työllistäjänä.

- Tänä päivänä sähkö, sähköistäminen ja älykkään automaatioteknologian hyödyntäminen ovat yhä useammilla osa-alueilla ainoa ympäristöystävällinen tapa toimia. Lahti on syntynyt ja kasvanut Vesijärven syliin, ja Vesijärvi on merkittävä osa lahtelaista identiteettiä, joten koemme roolimme Vesijärven Ahti-päätukijana hyvin luonnolliseksi, Perttu Ryynänen toteaa.
- Lisäksi on ollut ilo nähdä säätiön vakiinnuttaneen asemansa valtakunnallisesti ainutlaatuisen vesiensuojelutyön järjestäjänä ja malliesimerkkinä monille muille kunnostushankkeille. Päätukijana odotamme säätiön jatkavan aktiivista ponnistelua varainhankinnan, tutkimuksen ja tiedottamisen parissa Vesijärven tilan parantamiseksi alueen ihmisten ja luonnon hyväksi.

Perttu Ryynänen

 

Fazer

Fazer on ollut mukana tukemassa Vesijärven ja Lahden seudun muiden vesien hyväksi tehtävää työtä Vesijärvisäätiön perustamisesta lähtien.

- Fazer on vahva paikallinen toimija Päijät-Hämeessä, sillä leipomo ja mylly sijaitsevat Lahdessa. Meille on tärkeää, että puhdasta vettä on saatavilla riittävästi. Haluamme tukea myös paikallista hyvinvointia, kuten työllisyyttä, toteaa asiakkuusjohtaja Urpo Eskola Fazerilta.

Fazerin mylly käyttää raaka-aineenaan pääosin kotimaista viljaa, josta iso osa on kasvanut lähiseudun tiloilla.

- Vesijärven toiminnan tukeminen on meille luontevaa, sillä vastuullisuudella on koko Fazerin toiminnassa merkittävä asema. Vesijärven pitäminen puhtaana sopii tähän hienosti, jatkaa Eskola.

Urpo Eskolalle Hartolan Jääsjärvi on se oma mökkijärvi ja lapsuuden kotijärvi. Toinen läheinen vesistö on Paadarjärvi Inarissa, joka on mieluinen kalapaikka.


Fazer Urpo Eskola

 

Kemppi Oy

Kemppi Oy on ollut aikoinaan mukana perustamassa Vesijärvisäätiötä.
- Yrityksemme juuret ovat syvällä Lahdessa, vaikka yli 70 maahan tuotteitamme viemmekin. Vesijärvi on kiinteä osa Lahtea ja merkittävä viihtyvyystekijä kaikille päijäthämäläiselle sekä täällä vieraileville asiakkaillemme ja turisteille, toteaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama.

Yhteiskuntavastuun hengessä Kemppi Oy haluaa olla mukana tukemassa tätä kotikaupunkimme eri toimijoiden merkittävää yhteishanketta. Erityisen hienoa tässä hankkeessa onkin juuri se, että elinkeinoelämä ja julkiset toimijat ovat onnistuneet yhdistämäänsä voimansa ja puhaltavat täysillä yhteen hiileen tärkeän asian puolesta.

Teresa Kemppi-Vasama

Kansainvälisessä yrityksessä pääsee usein, esim. Aasiaan suuntautuvilla matkoilla näkemään, mikä merkitys puhtaalla ympäristöllä on meille kaikille. Puhtaalla Vesijärvellä on arvoa vetovoimatekijänä mm. silloin kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta pääkaupunkiseudun kanssa.

- Muistan myös omasta lapsuudestani 70-luvun vihreän tahmeat järven rannat. Onneksi tilanne on nyt toisin. Omasta kodistani on kivenheiton verran matkaa Vesijärven äärelle ja olen iloinen joka aamu kun näen puiden lomassa pilkottavan entistä puhtaamman järven. Vesijärveä ympäröivät kunnat tarjoavat asukkailleen hienoja tontteja, rantamaisemia, retkeilyalueita sekä muita virkistäytymismahdollisuuksia veden äärellä. Vaalikaamme puhdasta vettä siis yhdessä.

 

LähiTapiola Vellamo

- Meillä LähiTapiola Vellamolla on yhteiskuntavastuu ja näin haluamme olla mukana tukemassa tulevaisuuden Vesijärveä. Vesijärven kehitystä on ollut kiva seurata, kun järven tila on muuttunut positiiviseen suuntaan, kertoo liiketoimintajohtaja Jukka Ruhberg.
Vesijärvelle asensimme reimarin ”Ryssänkiven viereen” yhteistyössä järvipelastusseuran kanssa ja näin saimme lisää turvallisuutta järvelle.

Oma vapaa-aikani kuluu hienosti kalastuksen ja metsästyksen parissa. Molemmat ovat oivia tapoja ladata akkuja. Minulle on tärkeää, että meillä on puhtaat järvet myös seuraaville sukupolville.

 

Mainostoimisto Halo Oy

Mainostoimisto Halo lähti mukaan Vesijärven kunnostustyöhön, koska myös pk-yritysten on tärkeää tehdä näkyviä tekoja lakisääteisen vastuunsa lisäksi. Samat lainalaisuudet kuitenkin pätevät myös non profit puolella; ihmisten ajatteluun vaikuttaminen saa aikaan tekoja, ja sitä kautta myyntiä ja kasvua. Mainokset eivät ole itsetarkoituksellinen keino tai kanava. Vain vaikuttamisella on merkitystä.

- Halo on perustettu Lahdessa. Vaikka suuri osa töistämme on nykyisin pääkaupunkiseudulla, niin pitkät siteet Päijät-Hämeeseen työllistävät edelleen paljon. Olemme yli 15 vuoden aikana työskennelleet paljon mm. cleantechin parissa. Yksi viime aikojen päijäthämäläiselle yleisölle näkyvimmistä ja menestyneistä töistä on asikkalalaisen Viipurilaisen kotileipomon tarinan kertominen. Myös siinä ollaan välillisesti puhtaan luonnon kanssa tekemisissä, kertoo Mikko Vänskä, copywriter ja yksi Halon kolmesta omistajaosakkaasta.

Mikko harrastaa intohimoisesti vapaalaskua ja on huolissaan ilmastonmuutoksen uhkasta harrastuksen jatkuvuudelle. Se olikin yksi tärkeä syy, miksi hän halusi sitoutua Vesijärvi-työhön.

- Molemmissa on kyse luonnon kunnioittamisesta, vaikka tulokulma on hieman eri, Vänskä toteaa.

 


Koiviston Auto Oy

Koiviston Autolla on tapa toimia niin, että ympäristö-vaikutuksia syntyy mahdollisimman vähän. Uutta ja ympäristöä säästävää linja-autoteknologiaa kehitetään jatkuvasti. Haluamme olla mukana pitämässä Vesijärveä hyvässä kunnossa. Puhdas Vesijärvi on koko maa-kuntamme yhteinen ylpeydenaihe, ja Vesijärvisäätiön tekemä arvokas työ on samalla työtä tulevien sukupolvien hyväksi.

- Olen kotoisin Vääksystä, Vesijärven pohjoispäästä, ja Lahdessa olen asunut melkein koko aikuisikäni. Vesijärvi on tullut tutuksi veneillen, hiihdellen ja rannoilta sen vaihtelevia vuodenaikoja ihaillen. Vesijärvelle viedään kauempaakin tulevat vieraat, kun heille halutaan näyttää se kaikkein omin maisema, toteaa konsernijohtaja Antti Norrlin.

 

 

Antti Norrlin

Timo Laine, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Osuuspankki

Vesijärven hyväksi tehtävä työ on Päijät-Hämeen Osuuspankin kannalta yhteiskuntavastuun kantamista mitä parhaimmassa merkityksessä. Projekti on paikallinen ja sen hyödyt kohdentuvat Lahden seutukunnalle eli alueelle, jossa Lahtea kotipaikkanaan pitävä Päijät-Hämeen Osuuspankkikin toimii.

Vesijärven merkitys on Lahden seudulle, asukkaille ja yrityksille mittaamaton. Vaikutusta on koko Lahden seutukunnan vetovoimaan ja imagoon sekä ihmisten viihtyvyyteen. Itselläni on mökki Etelä-Päijänteellä ja veneilen kesällä sekä Päijänteellä että Vesijärvellä, joten asian tärkeys on siltä osin myös henkilökohtainen.

 

Etelä-Suomen Sanomat

Etelä-Suomen Sanomat on ollut alullepanijana Vesijärvi-projektissa ja on säätiön perustajajäsen. Idea syntyi, kun lehdessä mietittiin, olisiko lehden toiminta-alueella jotakin sellaista aihetta, jossa lehti voisi ottaa uutisvälitystä aktiivisemman roolin. Tällaisia mahdollisuuksia on tarjolla vähän, sillä lehti ei voi leimautua kovin kiistanalaisen hankkeen tukijaksi. Vesijärvi soveltuu tällaiseksi kohteeksi erinomaisesti, sillä Vesijärvi sijaitsee aivan alueemme ytimessä ja sen hyvä kunto on kaikkien yhteinen asia.

 

 

Matti Kataja, hallituksen pj, Lahti Energia Oy

 

Laajapohjainen Puhdas Vesijärvi -hanke on välttämätön jatke jo tehdylle tutkimus- ja hoitotoimille, jotta koko Lahden seudun helmi, Vesijärvi, voidaan pelastaa tuleville sukupolville.

Lahti Energia on paikallinen energiakonserni, joka toimittaa asiakkailleen laadukasta ja kilpailukykyistä energiaa sekä palveluja ympäristöystävällisesti. Energian hankinta toteutetaan pääasiallisesti omalla Kymijärven voimalaitoksella ja jäähdytysvesi Vesijärvestä ottamalla sähkön ja lämmön yhteistuotantona, jolloin saavutetaan ympäristön kannalta paras lopputulos.

Ympäristövastuunsa mukaisesti yhtiö on osallistunut Vesijärvestä otettavan jäähdytysveden ja Kymijärven voimalan lauhdevesien laadun ja vaikutusten tarkkailuun sekä tukenut taloudellisesti mm. Enonselän lämpö- ja happitalouden tutkimustoimintaa ja Vesijärven hoitosuunnitelmia. Mukanaolo Vesijärven puhtauden turvaamiseen tähtäävässä toiminnassa lisää Lahti Energian myönteistä mainetta ja rakentaa samalla yrityksen positiivista imagoa.

Mitä Vesijärvi merkitsee Sinulle ja Lahti Energialle?

Puhdas Vesijärvi on osa tosilahtelaisuutta ja kaupungin myönteinen tavaramerkki. Sellainen Lahti Energia pyrkii olemaan yritysmaailmassa omalla "kovalla" energiatoimialallaan.