Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön myöntämät avustukset omaehtoiseen vesienhoitoon ja -suojeluun sekä niihin liittyviin tapahtumiin ja tiedottamiseen

Vuoden 2018 avustukset:

 • Anianpellon kalastuskunta ry, 1500 euroa. Vesikasvien kesäniittojen toteuttaminen vuosina 2018-2020 Vesijärvellä Rantakulman ja Vaappurannan alueilla.
 • Hälvälän osakaskunta ry, 1500 euroa. Työtjärven humuksen ja pohjan orgaanisen aineen talteenottoratkaisut ja hyötykäyttömahdollisuudet. Humuksen analysointikulut lannoitus- ja biopolttoainekäyttöä silmällä pitäen ja infotilaisuuden järjestäminen.
 • Lahden Kalaveikot ry, 500 euroa. Lasten ja nuorten innostaminen kalastukseen ja ympäristöstä huolehtimiseen päiväkodeissa, kouluissa, iltapäiväkerhoissa ja leireillä. Avustus kalastusvälineiden uusimiseen, kunnostukseen ja syötteihin.
 • Salminen Sarianna, 1320 euroa. Väitöskirjatyö Turun yliopistoon ”Vuosikerralliset sedimentit vesistöjen pohjien hapettomuuden indikaattorina”. Avustus näytteenottoon Vesijärveltä ja siitä aiheutuviin kuluihin.
 • Salpausselän luonnonystävät ry, 500 euroa. Lasten päiväluontoleirin järjestämiseen Merrasjärvellä. Leirin aikana kunnostetaan pitkospuita, kerätään siimoja ja roskia ja avustetaan niittojätteen haravoinnissa. Lisäksi tutkitaan lasten kanssa veden laatua ja pohjaeläimiä.

Vuoden 2017 avustukset:

 • Grafiikan paja Painovoima: Järvikaislan tutkiminen, Kaisla-työpaja Vesijärvi-viikolla
 • Lahden Ahkera ry: Pikku-Vesijärven ja Vesijärven retkipäivät kesäleirillä
 • Kasakkamäen koulu: Koko koulun pilkkipäivän 2018 bussikuljetukset
 • Metsäkankaan päiväkoti + Metsäkankaan Kärpäsen koulu: Esi- ja alkuopetuksen oppilaiden ympäristötietous + aamupäivä Pikku-Vesijärven ja Vesijärven rannassa
 • Paimelan päiväkoti: Ympäristökasvatus; retki ankeriasarkkua katsomaan ja veneretki Vesijärvellä
 • Pro Pukalanjärvi ry: Pukalanjärven ohranolkikunnostus 2018-19
 • Upilan osakaskunta: Vesistökunnostus Upilan pohjan alueella; rannan ruoppaus, poteron kaivaminen
 • Päijät-Hämeen LUMA-keskus: Tutkimuksia Vesijärvestä! -päiväleiri 10-12 -vuotiaille alakoululaisille