Sylvojärvi


Sylvöjärven pinta-ala on 2,35 km2. Järven suurin mitattu syvyys on noin 3,5 m ja valuma-alueen pinta-ala on 52,2 km2

Järven kesäaikainen alusveden happitilanne on kuitenkin hyvä, alusvedessä ei esiinny happikatoja. Järven mataluuden takia siihen ei välttämättä synny kerrostuneisuutta. Tämän takia alusvesi voi saada happitäydennystä päällysvedestä. Päällysveden arvot taas vaihtelevat melko paljon, päällysvedessä esiintyy ajoittaista ylikyllästyneisyyttäkin. Tämä johtunee päällysveden levien tuotantotoiminnasta.

Sylvöjärvi on luokiteltavissa reheväksi järveksi.