Matjärvi

Matjärvi sijaitsee Asikkalan sekä Hollolan ja Hämeenkosken entisen rajan risteyskohdassa. Rehevän ja matalan Matjärven pinta-ala on 47 hehtaaria ja suurin syvyys alle 3 m. Rantaviivaa järvellä on 3,4 km.

Järveen laskee viisi peltovaltaista ojaa, joista suurin on Rajaoja. Matjärvi laskee Vesijärven Lahdenpohjaan Virojokea pitkin. Matjärven valuma-alueen pinta-ala on 12,94 km2. Valuma-alueen laajaa hiekkamoreenia halkovat suuret hiesualueet, jotka ovat pääosin viljelykäytössä. Järven pohjoispuolella on jonkin verran myös hienoa hietaa ja järven rannoilla savimaita. Järven soistunut koillisranta on saraturvetta. Kalliomaita on lähinnä järven metsäisellä eteläpuolella. Rannoilla on muutama asuinrakennus ja joitakin loma-asuntoja. Matjärven ekologista tilaa ei ole luokiteltu.

Matjärvi on merkittävä lintualue ja lintujen muutonaikainen tarkkailupaikka. Järveä uhkaa umpeenkasvaminen.

Matjärven valuma-alueelle on rakennettu vuosina 2011-2014 yhteensä 7 laskeutusallasta ja/tai kosteikkoa, joiden avulla toivotaan ulkoisen kuormituksen järveen vähenvän. Kohteisiin voi tutustua karttapalvelussa.

Matjärvellä toteutettiin kemiallinen kunnostus vuonna 2013. Raportti Matjärven alumiinikloridikäsittely. Toteutus ja järven tilan seuranta.

Matjärven tilasta
Matjärven suojeluyhdistys

 

 

Matjärvi

Kuvat Google kartasta.