Matjärvi

Matjärvi on 45 hehtaarin kokoinen hyvin rehevä matala järvi Asikkalan, Hollolan ja Hämeenkosken kuntien alueella. Se laskee Vesijärven Lahdenpohjaan Vironjokea pitkin. Järvellä esiintyy lähes vuosittain leväkukintoja, ja talvisin järveä on vaivannut happikato. Matjärvellä on melko suuri runsaspeltoinen valuma-alue, jolta järveen laskee useita ojia. Matjärvi on merkittävä lintualue ja lintujen muutonaikainen tarkkailupaikka. Järveä uhkaa umpeenkasvaminen.

Matjärvi

Kuvat Google kartasta.