Uutiset

12.01.2015

Kemialliset vesistönkunnostusmenetelmät vaativat sopivan kohteen ja osaavan seurannan

Vesijärvisäätiön Melli-hankkeessa kentällä kokeiltuja kemiallisia kunnostusmenetelmiä olivat liukoisen fosforin saostaminen ferrisulfaatin avulla laskeutusaltaaseen ja järven alumiinikloridikäsittely. Lisäksi kokeiltiin elektro-osmoosia suljetuissa altaissa ja laadittiin Hollolan Työtjärvelle kunnostussuunnitelma. Lue hankkeen tulosten yhteenveto!

Uutinen

10.09.2014

Työtjärven syvänteessä huono happitilanne heinäkuun lopulla

Lämmin kesä lisäsi Työtjärven lämpötilakerrostuneisuutta, jolloin veden pystysuuntainen liike heikkeni. Hapen kulkeutuminen pinnasta syvemmälle väheni.

Uutinen

29.07.2014

Upilanojan ja Matjärven kuulumisia

Kemiallisten kunnostusten testikohteiden, Upilanojan ja Matjärven seuranta jatkuu. Molemmissa kohteissa on toiminta jatkunut jo yli vuoden.

Uutinen

06.03.2014

Kunnostuskohteiden seuranta jatkuu kesällä 2014

Melli-hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun. Hankekauden pidennys antaa lisää tietoa kunnostusten vaikutuksista, iloitsee projektipäällikkö Anne Aaltonen.

Uutinen

05.12.2013

Lupaavia tuloksia kesän kemiallisista kunnostuksista

Upilanojalla laskeutusaltaat ja ferrisulfaatti ovat mittausten mukaan parhaimmillaan sitoneet liki kaiken liukoisen fosforin. Matjärvellä puolestaan alumiinikloridikäsittely vähensi kokonaisfosforipitoisuutta ja α-klorofyllien määrää selvästi.

Uutinen

17.06.2013

Kemiallinen kunnostus täydentää ulkoisen kuormituksen hillintää

Kemira Oyj aloitti tänään yhdessä Ympäristö Ojansuut Oy:n kanssa Matjärven kemiallisen kunnostuksen. Järven liukoinen fosfori saostetaan PAX-XL100 kemikaalilla. Fosfori muuttuu liukenemattomaan muotoon ja painuu sakkana pohjalle.

Uutinen

10.12.2012

Levämäärät vähenivät Matjärven EKO/GRID-kokeilussa

Kenttäpilotin vesinäytteissä levien määrä oli alhaisempi kuin käsittelemättämässä kontrolliputkessa tai rantavedessä. Lupaavaa kunnostusmenetelmää testataan parhaillaan yhdessä Hollolan Purailanviepän laskeutusaltaassa.

Uutinen

Mekaaniset ja kemialliset kunnostustoimenpiteet järvien tilan parantamisessa  - MELLI

Hankkeessa kokeiltiin erilaisia vähän käytettyjä järvikunnostusmenetelmiä, joiden seurauksena kohdealueiden vesialueen kyky torjua rehevöitymistä ja pohjan happikatoa paranee.

Tutustu loppuraportteihin:

Upilanojan ferrisulfaattisaostus. Tulokset 2013-14.

Matjärven alumiinikloridikäsittely. Toteutus ja järven tilan seuranta.

Työtjärven kunnostussuunnitelma

EKO/GRID -käsittelyn kenttäpilotti Matjärvellä. Kesä 2012.

Pikalinkit

Hämeen ELY-keskus
Eco Harden Technologies Oy
Vesijärven ystävät

Saloy Oy

Löydä Vesijärvi puhtaaksi Facebookista

 Ahvenvita

Ahvenvita (Potamogeton perfoliatus) on yleinen järvissä, joissa ja murtovesissä.