Alla piirroksia vesienhoidon menetelmistä. Piirrokset on tuotettu Yhteisillä aalloilla -hankkeessa ja ne ovat vapaasti käytettävissä.

Ole hyvä ja hyödynnä!

 

 


Hulevesien käsittely

 Kosteikko

Suojavyöhykkeet


Pohjapato

Mittauslautta
Hoitotoimenpiteet perustuvat veden tilan seurantaan.

(Piirrokset: Päivi Liikamaa)

Jaa

 

 

Hoitokalastus


Vesikasvien niitto


Hapetus

Vastuullinen kalastus


Vesinäytteen otto