Linkkejä

 

Lahden kaupungin sivut: Vesistöt ja kalastus

Vesijärven ystävät ry

SYKEn vesistöjen kunnostus ja hoitosivut

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto

Vesiasiaa Hämeen ELY-keskuksen sivuilla

Suomen luonnonsuojeluliiton vesistösivut

Suomen riistakeskuksen sivuilla tietoa monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelusta ja toteutuksesta

WWF:n sivuilla yleistietoa kosteikoista

 

Kunnostusten suunnittelua ja toteutusta

HotMill Oy, vesikasvien talviniittoa, rantakunnostuksia yms.

Jomiset, hoitokalastusta

Vesi-Eko Oy, hapetus ja ilmastus

Luode Consulting Oy, vesialan mittausteknologiaa

Suomen riistakeskus, kosteikkosuunnittelua ja neuvontaa, erityisesti ei-tuotannollisen investointituen kosteikot

ProAgria Etelä-Suomi, maatalouden vesiensuojelu, mm. suojavyöhykesuunnitelmat ja ravinnetaselaskelmat

Hämeen kalatalouskeskus

Päijät-Hämeen kalatalouskeskus

Rantapalvelu Jari Vuorela, mm. niitot ja ruoppaukset

ILE's FISK, hoitokalastusta

Vendace Ky, hoitokalastusta