Hyödyllisiä linkkejä

Järvien kunnostuksesta sekä muista ympäristöalan toimenpiteistä löytyy tietoa muun muassa seuraavilta sivuilta:

Lahden kaupungin sivuilla Vesistöt ja kalastus

Vesijärven ystävät ry

SYKEn vesistöjen kunnostus ja hoitosivut

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto

Vesiasiaa Hämeen ELY-keskuksen sivuilla

Suomen luonnonsuojeluliiton vesistösivut

Suomen riistakeskuksen sivuilla tietoa monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelusta ja toteutuksesta

WWF:n sivuilla yleistietoa kosteikoista