Vesikasvien niitto

Vesikasvien niitolla vähennetään vesikasvillisuuden määrää, jolloin järvimaisema kohenee. Myös virkistyskäyttömahdollisuudet, kuten veneily ja uiminen parantuvat. Niittopaikat kannattaa valita huolellisesti, sillä vesi- ja rantakasvien vyöhyke rannan ja ulapan välissä vähentää eroosiota ja toimii myös ravinteita sitovana suodattimena.

Niitoista on ilmoitettava ELY-keskukseen. Niitoista ilmoittamisen voi tehdä oheisella lomakkeella.

Vesijärven niitot tehdään heinä-elokuussa lintujen pesintäkauden päätyttyä. Niittoja toteutetaan eri kohteilla ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on vuosittain 40-45 hehtaaria.

Niitoissa pyritään toimintamalliin, jossa urakoitsija niittää, ja paikalliset toimijat, kuten osakaskunnat, nostavat niittojätteen omalla kustannuksellaan järvestä ja läjittävät sen sopivaan paikkaan. Mahdollisuus ottaa niittojätteen vedestä nostaminen hoidettavaksi on yksi niittokohteiden valintaan vaikuttava kriteeri. Niittosuunnitelman vahvistaa Hämeen ELY-keskus.

Vesijärven vesienhoidolliset kesäniitot organisoi vuoteen 2015 asti Vesijärven kalastusalue, jonka jälkeen tehtävää on hoitanut Vesijärvisäätiö.

Kesäniitot

2018
2017
2016
2015