Jaa


 

Hoitotyön tuloksia Vesijärvellä

Vesienhoidon toimenpiteet vaikuttavat pitkällä aikaviiveellä. Vesijärvellä kunnostustyön vaikutuksia on kuitenkin jo nähtävissä mm. seuraavissa kohteissa: 

  • Koko järvellä hoitokalastukset ovat nostaneet petokalojen osuuden kalastosta ennätykselliselle lähes 40 %:n tasolle.
  • Lahdenpohjassa Virojoen, Mustojan ja Aurinkopuron kosteikot ja eroosioherkkien peltojen valtaojien putkitukset ovat vähentäneet veden samennusta.
  • Häränsilmänojalla, jonne on rakennettu kolme laskeutusallasta, rantoja mataloittava ja samentava kiintoaineskuormitus on vähentynyt.
  • Enonselän syvänteissä oli kesällä 2010 ja 2011 hapettomia päiviä vain noin kolmannes vuoden 2009 määrästä. Hapetuksella vähennetään ravinteiden vapautumista, joka puolestaan vähentää leväkukintoja ja vesi kirkastuu.

  

Varojen kohdentuminen eri toimenpiteisiin vuonna 2011

  määräeuroa 
Hapetuslaitteita käyössä 9 kpl     97 000
Poistettu vesikasvillisuutta40 ha 20 700
Rakennettu kosteikkoja 9 kpl 37 600
Poistettu roskakalaa 206 tonnia 131 800
Mittaus- ja sääasemia käytössä seurantaa varten 8 kpl 29 500
Veden tilan ja kuormituksen seuranta näytteenotoilla, 20 uomaa, 19 järveä  23 000
Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioiva tutkimus   86 200
Yhteensä    425 600

 

(Vastaavat tiedot vuosilta 2008-10 näkyvät tässä)