Hollolan Lahdenpohjassa kunnostetaan ranta-aluetta 


Lahdenpohjassa ruopataan parhaillaan linnustoalueen rannansuuntaisia väyliä. Työtä vetää Vesijärven ystävien puheenjohtaja Risto Kauhala. Tarkoituksena on lisätä veden vaihtoa ja estää linnustoalueen umpeenkasvu. Samassa yhteydessä on kaivettu pieniä poteroita alueella esiintyvälle ja suojellulle täplälampikorennolle.

Lahdenpohja on oiva esimerkki poikkeuksellisen aktiivisesta talkoohengestä Vesijärven hoitotyössä. Nyt käynnissä olevat toimenpiteet ovat jatkoa Lahdenpohjassa jo aiemmin toteutetuille Mustojan,Vironojan ja Matjärven kunnostustoimille. Työ on alkanut tammikuussa, ja se kestää näillä näkymin koko vuoden. Vesijärvisäätiö on mukana rahoittamassa Lahdenpohjan kunnostustyötä.

Lue lisää Vesijärven ystävien sivuilta.

 Tule mukaan pilkkimään Vesijärven hyväksi! 

    Katso tarkemmat ohjeet eri sarjoista tästä. 

 Perhepilkki2013

Valtuuskunnan puheenjohtaja Heikki Hakala: 

Jatkuvuudella tehoa järvikunnostukseen 

Päätoimittaja Heikki Hakala aloitti Vesijärvisäätiön valtuuskunnan puheenjohtajana ja Kari Salmi varapuheenjohtajana vuoden alusta. 

Heikki Hakala oli säätiön perustamiseen johtaneen toimikunnan puheenjohtaja ja tuntee säätiön taustat ja toiminnan erittäin hyvin. Vuonna 2008 toimintansa aloittaneen säätiön hän näkee vakiinnuttaneen asemansa mainiosti.
- Vesijärvisäätiö on saavuttanut aidosti itsenäisen roolin toimnnassaan, sanoo Hakala. 

Tuloksiakin on tullut, jopa nopeammin kuin on osattu ennakkoon arvioida. Hoitotyöllä on selvästi ollut vaikutusta veden laatuun, vaikka kaikkea kunniaa ei voida säätiön ansioksi ottaakaan.
- Joka tapauksessa voidaan sanoa, että ilman hoitoa Vesijärvi olisi selvästi erilainen järvi kuin nyt.

Heikki Hakala toteaa Vesijärven ja alueen pienten järvien hoidon olevan pysyvää työtä. Se ei ole taloudellisista suhdanteista riippuvaa projektiluonteista toimintaa, jolla on alku ja loppu. Jo säätiön perustamista pohdittaessa oltiin hyvin tietoisia hoito- ja kunnostustoimenpiteiden jatkuvuuden tarpeesta. 

- Jatkuvuuden turvaaminen on säätiön tulevan toiminnan yksi merkittävä haaste. Yksityiset toimijat ovat hyvin ymmärtäneet pysyvän kunnostustyön tarpeet. Yllätys on sen sijaan ollut kunnallisella puolella ilmenneet säästämisajatukset.

Hakalasta on selvää, että kuntien tuki on välttämätöntä. Yksityiset toimijat eivät voi ottaa päävastuuta vesistöjen tilasta, vaikka ovat ansiokkaasti tukijoina mukana. 

Heikki Hakala seuraa Vesijärvisäätiön valtuuskunnan puheenjohtajana ministeri Iiro Viinasta. Ministeri Viinanen oli roolissaan valtakunnallinen vahva vaikuttaja ja keskustelija. Maakunnan ykköslehden päätoimittajana Heikki Hakala aikoo jatkaa keskustelevaa linjaa omalla tavallaan. 

- Puhdas Vesijärvi lisää asumisen ja elämisen viihtyvyyttä alueella ja uskon, että se yhdistää myös ihmisiä toimimaan järven hyvinvoinnin eteen.  

Valtuuskunta on säätiön ylin päättävä elin. Se valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Valtuuskunnan kokoonpano vuodelle 2013. 

Asikkalan Kajaanselän tila huolestuttaa

- Kajaanselälle kohdistuvaa kuorimitusta olisi saatava vähennettyä, sillä muuten sen tila heikkenee vahvasti jatkossa, totesi Heikki Mäkinen Asikkalan kunnanvaltuustolle.

Mäkinen ja säätiön hallituksen jäsen Jouko Kemppi kävivät kertomassa Asikkalan puoleisen Vesijärven tilasta valtuuston kokouksen aluksi.

 Lue lisää!

 

Asikkalanvaltuutossa2013

Heikki Mäkinen totesi Kajaanselän hapettomien alueiden kasvaneen.

Tunnetko kotijärvesi ja tiedätkö mitä tietoja siitä on saatavilla?

Keväällä käynnistyy valtakunnallinen työpajojen sarja, joissa perehdytään lähivesien kuntoon ja seikkaillaan netissä etsimässä omaa lähivettä koskevia seurantatietoja. Lisäksi kootaan kunkin osallistujan omia kuvia tai tarinoita lähivesistä nettiin, esimerkiksi Järviwikiin.

Tavoitteena on lisätä ihmisten mielenkiintoa oman lähiveden tilaan ja opastaa löytämään tietoa vesien tilasta ja parhaista kunnostustavoista. Ensimmäiset tyäpajat pidetään Vesijärven ja Pyhäjärvi-instituutin alueilla.

-  Ajattelimme järjestää aloitustyöpajan Paimelanlahti-Vähäselkä -alueella, kertoo ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen Vesijärvisäätiöstä.

Työpajoja toteuttavat yhteistyössä Pyhäjärvi-instituutti, Vesijärvisäätiö ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto eri puolilla Suomea. Vesistökunnostuksen ongelmat ovat samantyyppisiä läpi Suomen ja yhteistyöllä saadaan lisävoimaa ja osaamista aktivointiin.

Lue lisää Yhteisillä vesillä -hankkeesta Puhdas Vesijärvi  -sivuilta. 

Tutustu Järviwikiin tästä. 

Asiantuntijat testasivat kehitteillä olevia karttapalveluja

Vesistöjen rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan suuntautunut Suomen ympäristökeskuksen vetämä GisBloom-hanke kävi Lahdessa esittelemässä paikallisille asiantuntijoille uusia välineitä järvikunnostustyöhön.

Hankkeessa on toteutettu malleja, joilla voidaan mm. arvioida nykyistä paremmin vesistöihin joutuvaa ravinnekuormitusta sekä rakennettu karttapalvelua vesistötiedon tallentamista ja käyttöä varten. Vesijärvisäätiö on ollut mukana hankkeessa ja Vesijärveä on käytetty yhtenä mallinnuksen kohdejärvenä. Valmistuttuaan karttapalvelu "vesinetti" löytyy myös Vesijärvisäätiön verkkosivuilta. 

Lue lisää SYKEn sivuilta.
Katso video aiheesta

MaaseuturahastoLeader-logoRakennerahastoVipuvoimaaELY
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö | Askonkatu 9 C | 15100 Lahti