Valokuva:Lasse Tuominen

Medialle 1.2.2019

Vesijärvisäätiön avustukset vesiensuojeluun ja -hoitoon ovat haettavissa

Hae vesienhoidon avustusta 4.3. mennessä

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön avustukset vesienhoidon toteuttamiseen ovat kolmatta kertaa auki. Yksittäiselle kohteelle myönnetään enintään 1500 euroa.

Avustuksia myönnetään Vesijärvisäätiön toimialueella (Asikkalan ja Hollolan kunnat sekä Lahden kaupunki) toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille tai muille yhdistyksille tai yhteisöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat voivat hakea avustusta.

Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Yksittäisen henkilön omistamiin rantoihin kohdistuvia hankkeita ei tueta, jollei niillä ole laajempaa vesialuetta tai asukasjoukkoa hyödyttävää vaikutusta. Avustettavan toiminnan tulee tukea Vesijärvisäätiön toiminnan tavoitteita.

Avustuskohteiksi toivotaan erityisesti ehdotuksia hankkeista, jotka vähentävät eroosiota ja vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Hankkeet tai toimenpiteet voivat olla myös vesistöjen kunnostusten suunnittelua, tiedonhankintaa tai kunnostustoimenpiteitä sekä muuta luonnonhoitoa vesistöissä ja rannoilla. Olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden ylläpito- ja kehittämistoimenpiteet ovat myös tukikelpoisia. Tuettavaa toimintaa voivat olla myös esim. vesistöihin liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien, koulutuksen sekä tiedotusaineistojen tuottamisen kulut. Avustusta voidaan myöntää myös uusien vesienhoitomenetelmien kehittämiselle.

Hakijoilta edellytetään myös omaa rahoitusta, joksi kelpaa myös talkootyö.

Vesijärvisäätiölle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen irma.peltola@vesijarvi.fi. Niiden tulee olla perillä maanantaina 4.3.2019 klo 15.00 mennessä. Avustuksen jaosta päättää säätiön hallitus maaliskuun 2019 kokouksessaan, jonka jälkeen avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

 

Myönnettyä rahoitusta vastaan hakijalta edellytetään kirjallinen selvitys hankkeen toteutumisesta. Lisäksi hakija sitoutuu tiedottamaan hankkeesta ja/tai sen tuloksista aktiivisesti ja toimittamaan materiaalia Vesijärvisäätiön viestinnän käyttöön.

Lisätietoja:

 

  • ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen, 040 5148513
  • viestintäasiantuntija Irma Peltola, 040 5144958
    sähköpostit: etunimi.sukunimi@vesijarvi.fi

 

 

 


Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö yhdistää yksityisen ja julkisen rahoituksen Vesijärven sekä Lahden, Hollolan ja Asikkalan muiden järvien hyväksi. Säätiö edistää vesien kunnossapitoa, seurantaa, tutkimusta ja niistä tiedottamista Vesijärvi-ohjelman mukaisesti.