Valokuva:Lasse Tuominen

Puhtaan Vesijärven uutiskirje


Runsaat sateet haastavat myös vesiensuojelurakenteet

Kuuden Vesijärven valuma-alueen kosteikon toiminta on tehostetussa tarkkailussa. Seurannassa ovat Pyyrylän kosteikko Haritunjoella, Kytyänojan allas Myllyojalla, Kurhilan altaat Häränsilmänojalla, Äkeenojan ja Purailanviepän kosteikot sekä Upilanojan allas, jossa on myös kemikaalisaostin. Lisäksi seurataan ojanpohjasuodattimen toimintaa Haritunjoella. Kosteikoilta on haettu toukokuusta alkaen vesinäytteitä sekä kosteikkoon tulevasta, että sieltä lähtevästä vedestä. Näytteistä analysoidaan mm. kiintoaineen sekä ravinteiden pitoisuudet, jotta nähdään, kuinka hyvin kosteikko niitä pidättää. Seurantajakso on 2017-18.

Alustavien tulosten mukaan kosteikkojen toiminnassa on ollut jonkin verran eroja. Tulosten tulkinta vaatii vielä lähemmän tarkastelun, jotta kosteikon ylä- ja alapuolisen näytteen ottoajankohta suhteessa sadetapahtumiin voidaan erottaa. Säätilan vaihtelut näkyvät kuitenkin tuloksissa selvästi. Esimerkiksi elokuun alun voimakkaat sateet lisäsivät selvästi kiintoaineksen ja fosforin kuormaa. Positiivisimmilta pidättymistulokset näyttävät kesän ajalta liukoisen fosfaattifosforin osalta, joka on leville suoraan käyttökelpoista ravinnetta.

Pyyrylä
Elokuussa Pyyrylän kosteikolla vettä oli niin paljon, että se virtasi padon yli.

Toimivuustarkkailut liittyvät useampaan hankkeeseen, joissa vesiensuojelurakenteita kunnostetaan, etsitään uusia teknisiä ratkaisuja, kerätään tietoa parhaista rakenteista ja siitä, miten nykyisten vesiensuojelurakenteiden tehoa voitaisiin parantaa

Lue lisää:
Pyhä-Vesi -hanke
HolaLake -hanke
Katso Vesijärven kosteikot ja laskeutusaltaat karttasovelluksesta.

Lisätietoja: 
vesistöasiantuntija Mirva Ketola, etunimi.sukunimi(at)vesijarvi.fi, puh. 044 973 5137Taimenet pärjännevät myös Haritunjoella ja Virojoella

Ensimmäisten koekalastusten perusteella mätirasiaistutuksin Vesijärven puroihin lisätyt taimenet pärjäävät niin Hammonjoella, Kiikunojalla kuin Haritunjoella ja Virojoella. Vedenlaatu on ainakin tänä kesänä ollut kohteissa riittävän hyvä taimenelle ja puroissa on riittävästi suojapaikkoja kriittistä ensimmäistä kesää ajatellen.

Mätirasiaistutuksia on tehty vuosina 2016 ja 2017 ja nyt saatujen tulosten perusteella niitä kannattaa jatkaa. Parhaimmillaan on mahdollista, että puroihin saadaan palautettua pysyvä taimenkanta.

Lue lisää!Kymijärvellä alkaa ensi kesänä alusveden suodatus ja fosforin talteenotto

Hanketta vetävä professori Jukka Horppila Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitokselta toteaa, että nyt kokeiltavassa menetelmässä fosforia poistetaan järvestä alusveden mukana. Suurten ravinnevarastojen poistaminen sedimenttiä ruoppaamalla on mahdollista vain harvoin.
- Tavoitteena on kehittää uusi menetelmä, jota voidaan hyödyntää myös muiden järvien hoidossa, sanoo Horppila.
Kymijärvi sopii hyvin menetelmän kehittämiskohteeksi, sillä sen ulkoinen kuormitus on saatu kestävälle tasolle ja pääkuormitus tulee nimenomaan sedimentistä. Järvi on myös Lahden seudun heikkokuntoisin.
Kun alusvesi puhdistetaan ja kierrätetään takaisin, alapuolisille vesistöille ei tule ravinnerasitusta.  Nopeita vaikutuksia Kymijärven tilaan ei ole odotettavissa, vaan suurten ravinnevarastojen vuoksi toimintaa on todennäköisesti jatkettava vuosia.

Lue lisää tästä!


Purailan altailla juhlittiin

Purailanviepälle rakennettu kolmen laskeutusaltaan kokonaisuus täytti syyskuussa 10 vuotta. Allaskokonaisuuden toteutuminen on hyvä esimerkki ihmisten halusta toimia lähiympäristönsä hyväksi. Kutajoen osakaskunnat ja Purailan ojayhtiö järjestivät osakkaille ja kyläläisille paikan päällä 10-vuotisjuhlan kokkoineen kaikkineen.

Vesijärvi onnittelee!Varainhankintauutisia

Lahden Pysäköinti Oy:n kesäkampanja Vesijärvi-työn hyväksi on tällä erää päättynyt. Lahden Pysäköinti lahjoitti säätiölle 3 senttiä jokaisesta pysäköinnistä, mistä kertyi yhteensä 1140 euroa.

OP Ryhmän pankit tempaisevat Suomi100 hengessä ja kannustavat jokaista työntekijää käyttämään yhden työpäivän talkoilemalla jonkin yleishyödyllisen asian hyväksi. OP Päijät-Hämeessä Vesijärvi-työn valitsivat mm. hallituksen puheenjohtaja Jorma Pitkälä ja toimitusjohtaja Timo Laine keräämällä vesikasvien niittojätettä Laitialassa.

 

Vesijärvi kiittää!


 

Tulossa!

24.10. klo 12-16  Peltojen ja metsien vesitalous kuntoon. Infotilaisuus ja maastokäynti. Nastola.  Tarkemmat tiedoit tulevat piakkoin esille www.puhdasvesijarvi.fi -etusivulle

4.-5.11. Kätevä Tekevä -messut Lahden messukeskuksessa. Tervetuloa säätiön osastolle!