Valokuva:Lasse Tuominen

Puhtaan Vesijärven uutiskirje

Kemikaalisaostuksen kannattavuus järven hoitokeinona edellyttää pitkää vaikutusaikaa

Littoistenjärven kemikaalikäsittely on kerännyt paljon huomiota viime viikkoina. Järvi on omalla alueellaan varsin tärkeä virkistyskohde ja siksi kunnostustoimien tueksi on saatu laaja kokoonpano valtiovallasta yksittäiseen kuntalaiseen. Nopeita ratkaisuja suosivan ajan hengen mukaisesti alumiinikloridikäsittelyä ollaan nyt laajan mediajulkisuuden innoittamana kyselty yhteen jos toiseenkin kohteeseen, myös Lahden seudulla.

- Kemikaalikäsittely on kuitenkin kallis ja sen vaikutukset voivat jäädä lyhytaikaisiksi. Käsittely saattaisi käytännössä soveltua Kymijärvelle, joskin kustannukset nousisivat todennäköisesti 2-2,5 miljoonaan euroon, toteaa ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen Vesijärvisäätiöltä.

Mäkinen toteaa, että jos käsittelyn vaikutus kestää 10-15 vuotta, menetelmän hyödyt suhteessa kustannuksiin kasvavat merkittävästi.

Lue lisää!


 

Vesistöjen tilan seurannassa vilkas kesä

Talven, kevään ja alkukesän sääolosuhteiden ja käynnissä olevien veden laadun seurantojen avulla voidaan jonkin verran arvioida, millaiseksi Vesijärven kesä tulee muodostumaan. Apua on myös aiempien vuosien seurannoista.

- Hapetustarve tullee olemaan tänä kesänä luultavasti tavallista suurempi. Happitilanteen ja sinilevän määrän kehittyminen on kuitenkin vielä pitkälti riippuvainen kesän tulevista säistä, toteaa vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin Lahden ympäristöpalveluista.

Lue Ismo Malinin kiinnostava katsaus Lahden seudun vesistöjen seurannasta tästä.

 Sedimentin happiolot vaikuttavat kaikkeen elolliseen

FT Pauliina Salmi on selvittänyt laboratioriosimulaation avulla, miten Enonselän järvisedimentin mikrobit reagoivat muuttuviin happitoisuuksiin.

Tulokset havainnollistivat, kuinka näennäisesti hiljaiseloa viettävä sedimentin mikrobiyhteisö vastaa muuttuviin happioloihin nopeasti, ja kuinka sedimentin orgaanisen aineksen hajotus tehostuu hapen läsnä ollessa.Mikrobit olivat aktiivisempia tasaisesti hapellisissa kuin suhteellisen nopeasti vaihtelevissa happioloissa.

Lue lisää tuloksista Yhteisillä vesillä -blogista.

Sedimenttinäytteet


 

Tulossa:

Jättipalsamia kitketään Paimelassa Myllyojan alueella kahtena tiistaina 13.6. ja 20.6. opastetusti.
Lisätiedot: Yhteisillä aalloilla -hanke, irma.peltola(a)vesijarvi.fi

Jättipalsamia kitketään myös eri puolilla Lahtea. Lue lisää!

Vesijärvi-viikko on ihan kohta. Tutustu ohjelmaan tästä!