Valokuva:Lasse Tuominen

Puhtaan Vesijärven uutiskirje

Ojanpohjasuodatin ottaa liukoista fosforia kiinni

Vesijärven valuma-alueen ensimmäinen ojanpohjasuodatin asennettiin maaliskuun puolivälissä Asikkalan Vesivehmaalle. Suodatinaineena on sammutetun kalkin ja murskeen seos. Vesi valuu suodattimen pohjalle kahden putken kautta ja suotautuu massan läpi alhaalta ylöspäin.

- Muualta saatujen kokemusten mukaan tällainen suodatin pidättää erityisen hyvin liukoista fosforia, toteaa vesistöasiantuntija Mirva Ketola Vesijärvisäätiöltä.

Suodatin Vesivehmaa

Suodatin on asennettu kahden peltolohkon väliseen ojaan. Ojan vedet valuvat lopulta Haritunjoen kautta Vesijärveen. Suodattimen toimintaa seurataan vesinäyttein.

Lue lisää!


 

Taimenkantoja elvytetään mätijyväistutuksilla - mätirasioita neljään Vesijärveen laskevaan puroon

Virtavesissä kuteva taimen on ollut yleinen kala Suomen virtavesissä ja järvissä. Luontaiset taimenkannat ovat pääosin hävinneet ja jäljellä olevat kannat voimakkaasti taantuneet, koska joet on suurelta osin valjastettu vesivoiman tuottamiseen ja pienemmät uomat on perattu maa- ja metsätalouden tarpeisiin.

Viime vuosina taimenkantoja on Suomessa elvytetty palauttamalla vaellusyhteyksiä, kunnostamalla lisääntymis- ja poikasalueita, tekemällä kalastusrajoituksia sekä kotiutusistutuksin. Luonnonvaraisten taimenkantojen kotiutusistutuksissa on suurten poikasten sijasta käytetty yhtenä keinona mätijyvien istuttamista.

Lue koko uutinen täältä.


 

Petokalarahasto perusteilla Vesijärvelle

Vesijärven kalastusalue käsitteli vuosikokouksessaan alustavasti ajatusta petokalarahaston perustamisesta Vesijärvelle. Kalastusalueen hallitus jatkaa rahaston suunnittelua yhdessä Lahden ympäristöpalveluiden kanssa.

Petokalarahaston tarkoituksena on vahvistaa Vesijärven petokalakantoja (esim. taimen, järvilohi, ankerias, kuha ja hauki) ainakin istutuksilla ja mahdollisesti muillakin petokalakantoja tukevilla toimilla. Rahaston toiminta perustuisi suurimmalta osalta vapaaehtoisiin lahjoituksiin ja yhtenä tavoitteena olisi saada vesialueen omistajia tekemään petokalaistutuksia keskitetysti.
Vesijärvisäätiö on alustavasti lupautunut osallistumaan rahastoon 33 % osuudella, mutta kuitenkin kiinteän enimmäissumman puitteissa. Petokalarahaston kautta kalastusalue, vesialueen omistajat, Vesijärvisäätiö sekä vapaaehtoiset lahjoittajat voisivat osallistua petokalakantojen hoitoon.

Lue lisää tästä!

Petokalaistutusten merkityksestä voit lukea myös blogista.Vesijärvi-viikolle oma tapahtumakoordinaattori

Vesijärvi-viikon tapahtumakoordinaattorina on aloittanut Anna Hintikka. Hän on aiemmin toiminut pitkään asiakaspalvelutehtävissä sekä bioenergian parissa, mutta loppujen lopuksi it-tradenomin opinnot ja palvelumuotoilu vetivät hänet opiskelemaan LAMK:iin. Vesijärvi-viikon koordinointi on osa hänen työharjoitteluaan.

- On ihan mahtavaa päästä tutustumaan yrityksiin ja toimijoihin ja jakaa ajatuksia siitä, kuinka Vesijärvi tehdään tunnetuksi koko Lahdessa ja lähikunnissa. Vesijärvi-viikko ja sen suunnittelu on oivallinen tilaisuus innostaa ihmisiä nauttimaan järviluonnosta ja huomioimaan sen luomat mahdollisuudet, sanoo Anna Hintikka.

Seuraa tapahtumien etenemistä instagramissa @ilovevesijarvi sekä facebookissa I Love Vesijärvi -sivuillamme ja olet ensimmäisenä kuulemassa, mitä tänä vuonna Vesijärvi-viikolla tapahtuu.

Jos sinulla on viikolle sopiva tapahtumaidea, ota yhteyttä Annaan. Hänet tavoittaa sähköpostitse osoitteesta vesijarviviikko(at)vesijarvi.fi ja puhelimitse 044 9877082.

- Tehdään Vesijärvi-viikosta ikimuistoinen, meidän yhteinen tapahtuma,
toivoo Anna Hintikka.

 


Hyviä uutisia tutkijarintamalta

Osana Suomi100 -juhlavuotta OP Ryhmän pankit antavat henkilökunnalleen mahdollisuuden käyttää työpäivän hyväntekeväisyystyöhön. Päijät-Hämeen Osuuspankki on valinnut Vesijärvi-työn yhdeksi talkootyökohteekseen. Pankin henkilökuntaa saatetaan vuoden mittaan nähdä erilaisissa talkootehtävissä messutyöstä kalataloudellisiin kunnostuksiin!

OP Päijät-Häme on yksi Vesijärvisäätiön päätukijoista ja lisää näin hienolla tavalla panostaan vesistöjemme tilan hyväksi. Vesijärvi kiittää!

Veljekset Wahlstén Oy on säätiön uusin Vesku-diplomitukija. Diplomin suuruus on 1000 euroa ja se on voimassa vuoden.

Sinuhe puolestaan on uusinut Vesku-diplominsa, ja näin ollen jatkaa edelleen säätiön tukijana.

Suomi100Forum / Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on tehnyt säätiölle 1000 euron lahjoituksen.

KOKO Lahti Oy:n osoittaman tuen ansiosta Vesijärvisäätiö saa tänäkin vuonna olla mukana eri messuilla omalla osastollaan. 17.-19.3. järjestettiin Raksa-messut, joiden aikana pehmokalat lensivät taas ahkerasti arpamyynnin yhteydessä. Säätiö jakoi samalla tietoa alueen vesistöjen tilasta ja sen tukijoista. Tuottoa messuilta kertyi yli tuhat euroa. Kiitokset KOKO Lahti Oy:n (Lahden Messut) lisäksi kaikille osastollamme vierailleille sekä palkintoja lahjoittaneille yrityksille!

Kiitos tuesta!


 

Lue uusimmat vesistöaiheiset blogit

Pienin askelin kohti suurempia vesistötekoja
Leena Lahdenvesi-Korhonen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Enonselkä pysynyt kuorevaltaisena
Tommi Malinen, Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos


 

Tulevia tapahtumia

20.-21.4. Vesijärvisäätiö on mukana Muovi&Pakkaus -messuilla omalla osastolla

6.5. Lahden matkustajasataman kesänavaustapahtuma

10.-16.6. Vesijärvi-viikko, lisätietoa seuraavassa uutiskirjeessämme!