Uutiskirje

Mediatiedote 7.3.2016

Missä kalat kulkevat?

Särkikalojen merkintäpilotti tuo tietoa kalojen liikkumisesta
hoitokalastuksen
tueksi


Vesijärven Enonselän ja Paimelanlahden hoitokalastuksen yhteydessä kokeillaan kuhan, särjen ja lahnan merkitsemistä.
Lahden ympäristöpalvelujen, Päijät-Hämeen Kalatalouskeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kokeilussa merkitään 600 kalaa.

- Vesijärvihän koostuu neljästä melko erillisestä altaasta Enonselästä, Kajaanselästä, Paimelanlahdesta ja Laitialanselästä. Seuranta antaa mielenkiintoista tietoa siitä, liikkuvatko särkikalat Vesijärven eri selkäalueiden välillä, sanoo kalojen merkintään osallistuva vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi Lahden ympäristöpalveluista.

Särkikalojen liikkumisesta tiedetään yleisesti melko vähän, eikä näin ollen tunneta, vaikuttaako hoitokalastus pelkästään paikallisesti vai ulottuuko vaikutus laajemmalle alueelle.

-  Särkikalojen liikkumista on tutkittu jonkin verran muilla järvillä, mutta vesistöalueella on suuri merkitys kalojen liikkumiselle. Jos Paimelanlahdella merkitty särki pyydetään myöhemmin Kajaanselältä, niin se on hoitokalastuksen kannalta kiinnostava tieto, toteaa tutkija Jukka Ruuhijärvi Lukesta.

Ruuhijärven mukaan kuhia on seurattu mm. Pohjois-Päijänteellä. Kuhat siirtyvät siellä kutuaikana matalille vesille, jopa Jyväsjärvelle asti ja palaavat talveksi Päijänteen syvänteisiin. On mahdollista, että kuha käyttäytyy samantyyppisesti Vesijärvellä.
Kun h
oitokalastuksessa arvokalat palautetaan aina takaisin järveen, pilotti tuonee lisävahvistusta myös sille, että kuhat selviävät palautuksesta.

Tarkista saaliisi - kalastajien apu oleellista!

Matti Kotakorpi ja Jukka Ruuhijärvi toivovat, että niin pilkkijät kuin muutkin kalastajat toimittavat saamiensa merkittyjen kalojen tiedot Lukeen joko postitse tai internet-lomakkeen kautta ja tukevat siten selvityksen onnistumista. Jos merkintäkokeilu onnistuu teknisesti ja työlle saadaan rahoitusta, niin hanketta on tarkoitus jatkaa laajempana. Vesijärven mittakaavassa merkittyjä kaloja pitää olla enemmän kuin 200 lajia kohti, jotta saadaan luotettavia tuloksia.

LUKEn internet-sivuilla on lomake tietojen palautusta varten osoitteessa http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/kalamerkinta/palauta_kalamerkit/
Kalamerkeissä on yksilöllinen kirjaimista ja numeroista koostuva koodi, jonka voi palauttaa sähköisesti palautuslomakkeella. Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä ja –paikka tarkasti. Hyödyllisiä tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys. Merkin palauttaneelle lähetetään korvaus (5 €) sekä tiedot kalan merkintäpaikasta ja merkintäkoosta. Merkkipalautusilmoitus verkossa riittää, eikä merkkiä silloin tarvitse lähettää postitse. Merkatun kalan voi hyvin palauttaa elävänä järveen merkkeineen, jolloin sen liikkeistä voidaan saada vielä lisätietoa.

Lataa alta isommat versiot kuvista:

Kalat merkitään T-ankkuri -merkillä.

Matti Kotakorpi laskee merkittyjä kaloja takaisin Vesijärveen.

 

Lisätiedot:

- vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, matti.kotakorpi@lahti.fi, puh. 050 5391696
- tutkija Jukka Ruuhijärvi, jukka.ruuhijarvi@luke.fi, puh. 0295327423

Vesijärvisäätiön viestintä, irma.peltola@vesijarvi.fi, puh 040 5144958

 

 

Yhteisillä aalloilla logot

 


logot
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö | Askonkatu 9 C | 15100 Lahti