Uutiskirje

Tom Jilbert Vesijärvi-apulaisprofessoriksi

 

Vesijärvisäätiön ja Helsingin yliopiston yhteisrahoitteiseen apulaisprofessorin tehtävään on valittu PhD Tom Jilbert. Professuuri on uusi ja sijoittuu akvaattisten tieteiden alalle. Jilbert aloitti tehtävässä vuoden alussa.

Brittiläinen 35-vuotias Tom Jilbert on suorittanut perustutkintonsa Edinburghin yliopistossa, väitellyt Utrechtin yliopistossa Hollannissa ja on työskennellyt sen jälkeen post-doc tutkijana Utrechtin ja Helsingin yliopistoissa.

Jilbertin tutkimusala on akvaattinen biogeokemia. Vesijärvi edustaa uutta haastetta, sillä hänen aiempi kokemuksensa on suureksi osaksi koottu mereltä. Jilbertin tohtoritutkinnon aiheena oli Välimeren ympäristömuutos. Post-doc vaiheessansa hän jatkoi merentutkimusta kohteenaan Itämeri ja erikoistui hapettomiin akvaattisiin systeemeihin. Hänen erikoisosaamisalueisiinsa kuuluu ravinteiden, erityisesti fosforin, kiertokulku ja niiden rooli vesistöjen rehevöitymisessä. Ravinteiden kiertokulun kartoituksella niin vesipatsaassa kuin sedimentissä tulee myös olemaan tärkeä rooli Vesijärven vedenlaadun ongelmien ratkaisemisessa.

"On tosi hienoa saada tämä mahdollisuus ja kohdistaa tietotaitoani nyt myös makeanveden ekosysteemeihin. On palkitsevaa päästä työskentelemään Vesijärvi-yhteisön kanssa ja löytää yhdessä ratkaisuja paikallisiin ympäristöongelmiin. Uskon, että voin tarjota uusia näkökulmia ja asiantuntemusta veden laadun parantamiseen", toteaa Jilbert.

Jilbert asuu Helsingissä Karoliina-vaimonsa kanssa, joka toimii myös tutkijana Helsingin Yliopistossa. Vapaa-aika kuluu suomenkielen opinnoissa. Lisäksi hän harrastaa jalkapalloa. Vuonna 2014 Suomeen muuton jälkeen hän on myös alkanut pelata sählyä. Jääkiekko-otteluissa Jilbert viihtyy katsomon puolella. Pelaamista hän pitää tässä vaiheessa kaukaisena tavoitteena: "Ensiksi pitää oppia luistelemaan", Jilbert sanoo.

 

Taustaa yhteisrahoitteisesta apulaisprofessurista

Apulaisprofessorin työnkuvaan kuuluu ylläpitää vahvaa Vesijärvi-tutkimusta ja saada lisää tutkimusrahaa Vesijärvelle. Nyt ensimmäistä kertaa täytetty uusi apulaisprofessuuri on viisivuotinen ja sen painoalueena on kokonaiskäsityksen luominen vesiekosysteemien, erityisesti Vesijärven ja sen valuma-alueen biogeokemiallisista kierroista, niiden säätelystä ja kytkeytymisestä vesiekosysteemin veden laatuun ja kunnostusmahdollisuuksiin. Apulaisprofessuuri mahdollistaa olemassa olevan tutkimusaineiston entistä tehokkaamman analysoimisen ja soveltamisen Vesijärven hoidossa.

"Keskeisenä tehtävänä on koota oma Vesijärvi-tutkijoiden ryhmä ja hankkia ryhmälle rahoitus. Tutkimusryhmän perustaminen tulee nostamaan Vesijärvi-tutkimuksen ja Lahden seudun merkitystä kotimaisen ja kansainvälisen vesistötutkimuksen kentässä", sanoo ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen Vesijärvisäätiöstä.

Apulaisprofessuurin sijoituspaikka on ympäristötieteiden laitoksella Viikissä ja toimipaikkoja ovat Viikki ja yliopiston Lahden kampus. Virkaa haki 23 henkilöä.

 

Lisätiedot:

 

  • Tom Jilbert, tom.jilbert@helsinki.fi, puh. 0449746564, (valokuva ladattavissa tästä)
  • Heikki Mäkinen, heikki.makinen@vesijarvi.fi, puh. 040 514 8513

 

 


logot
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö | Askonkatu 9 C | 15100 Lahti