Vesijärvisäätiö ja Helsingin yliopisto sopivat yhteisrahoitteisesta apulaisprofessuurista

Tavoitteena ylläpitää vahvaa Vesijärvi-tutkimusta

Vesijärvisäätiö ja Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Ympäristötieteiden laitos lähtevät yhdessä rahoittamaan apulaisprofessuuria akvaattisten biogeokemiallisten tieteiden alalle. Uusi apulaisprofessuuri on viisivuotinen ja sen painoalueena on kokonaiskäsityksen luominen vesiekosysteemien, erityisesti Vesijärven ja sen valuma-alueen biogeokemiallisista kierroista, niiden säätelystä ja kytkeytymisestä vesiekosysteemin veden laatuun ja kunnostusmahdollisuuksiin.

Apulaisprofessuurin sijoituspaikka on ympäristötieteiden laitoksella Viikissä ja valittavan henkilön toimipaikkoja tulevat olemaan Viikki ja yliopiston Lahden kampus. Säätiö maksaa professuurin kustannuksista enintään 40 000 euroa vuodessa.

- Sopimuksen avulla uskomme saavamme merkittävästi lisää tutkimusrahoitusta Vesijärvelle, kertoo ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen.

Vesijärvisäätiön kaksi EAKR-rahoitteista hanketta päätökseen

Mekaaniset ja kemialliset kunnostustoimenpiteet järvien tilan parantamisessa - MELLI

Vesijärvisäätiön toteuttamassa ”Mekaaniset ja kemialliset kunnostustoimenpiteet järvien tilan parantamisessa” –hankkeessa kentällä kokeiltuja kemiallisia kunnostusmenetelmiä olivat liukoisen fosforin saostaminen ferrisulfaatin avulla laskeutusaltaaseen ja järven alumiinikloridikäsittely. Lisäksi kokeiltiin elektro-osmoosia suljetuissa altaissa ja laadittiin Hollolan Työtjärvelle kunnostussuunnitelma.

Tulosten perusteella kemiallinen kunnostusmenetelmä tulee aina valita tapauskohtaisesti. Menetelmän toimivuutta voi olla vaikea ennakoida mm. sademäärien vaihtelun vuoksi. Kokeiden mukaan ferrisulfaattia annosteleva fosforisieppari sopii kohteisiin, joissa ojaston virtaamat pysyivät maltillisina. Järven alumiinikloridikäsittelyllä saatiin hyviä tuloksia, mm. näkösyvyys kasvoi, mutta vaikutus jäi lyhytaikaiseksi. Molemmissa menetelmissä kemikaalikustannus vaikeuttaa niiden laajempaa käyttöön ottoa.

Tutustu osaprojekteiden loppuraportteihin Melli-hankkeen sivuilla!

Myllyojan kunnostuskokonaisuus koillisella Vesijärvellä

Myllyojalle rakennettiin 7 kosteikon ketju, joka valmistui viime huhtikuussa. Kosteikkoketjun odotetaan vähentävän Paimelanlahden kautta Vesijärveen kulkeutuvaa kuormitusta, erityisesti fosforia. Kosteikon toimivuudesta saadaan jatkossa tietoa seuraamalla Myllyojan ravinnemääriä ja vertaamalla niitä aiempien vuosien seurantatuloksiin.

Lue lisää Myllyojan kosteikkojen toteutuksesta
täältä!

Pyydystalkoot 2015 alkavat ensi viikolla

Joukko talkooväkeä kokoontuu jo 23. kerran valmistamaan ja korjaamaan hoitokalastusvälineitä, kuten rysiä ja katiskoja. Pyydystalkoot alkavat maanantaina 19.1. vanhassa tutussa paikassa UPOn Valimolla.

Avajaisissa maanantaina 19.  klo 9:00 on paikalla myös katiskamestari Veikko Hakala (WEKE-Katiskat Oy) kertomassa hoitokalastuksesta ja vastaamassa yleisön kysymyksiin aina klo 12 asti.

Lisäksi:
- Avoimet ovat lauantaina 24.1
- Kalastuksenvalvojan  koulutus ja tentti 24.1. klo 10

Tervetuloa talkoisiin mukavien kalamiesten seuraan!

Katso tarkemmat tiedot Päijät-hämeen kalatalouskeskuksen sivuilta tai Puhdas Vesijärvi -sivujen Tapahtumat-osiostaTeknowaresta Vellamo-tukija

Vesijärvi sai loppuvuodesta toisen Vellamo-tukijan Teknoware Oy:n. Vellamo-tukijuus edellyttää 4000 euron kertapanostusta.


Uusia Vesku-diplomi -tukijoita:

Arkkitehtitoimisto Havas Rosberg Oy
Flaaming Oy
Hollolan seurakunta

Vesijärvi kiittää!

Tieteen tukeminen säätiön kautta jatkossakin verovähennyskelpoista

Verohallinto on hyväksynyt Vesijärvisäätiön säätiöksi, jolle annetut rahalahjoitukset ovat antajalle verovähennyskelpoisia. Päätöksen mukaan vuosina 2014-2018 tieteen tukemiseen annetut rahalahjoitukset voi lahjoittajayhteisö vähentää verotuksessa tulostaan. Lahjoituksen määrä voi olla 850 - 50 000 euroa. Säätiö on velvollinen raportoimaan saaduista varoista ja niden käytöstä verohallinnolle vuosittain (Verohallinnon päätös Dnro A24/3570/2014).

Ilmoita tapahtumasi Puhdas Vesijärvi -sivuilla

Suunnitteletko Vesijärveen tai Lahden seudun muihin järviin liittyvää tapahtumaa, tilaisuutta tai teemapäivää?
Ilmoita siitä meille Puhdas Vesijärvi -internet-sivujen etusivun kautta täyttämällä oheisen lomakkeen, niin saat tapahtumallesi etusivun paikan!

Seuraa myös facebookissa: Vesijärvi puhtaaksi ja I love Vesijärvi

DNA
Koiviston Auto
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö | Askonkatu 9 C | 15100 Lahti