Kuin joululahja Vesijärvelle

Paimelan Myllyojan kunnostus sai rahoituksen 

Vesijärven koilliskulmalle Myllyojalle rakennetaan kosteikkoketju, jonka avulla leikataan maa- ja metsätaloudesta syntyvää kuormitusta Vesijärveen. Hämeen ELY-keskus myönsi merkittävän rahoituksen työlle EAKR-varoista.

Myllyojalle rakennetaan tänä talvena 7-8 altaan kosteikkokokonaisuus, joiden avulla saadaan vähennettyä Vesijärveen kulkeutuvan typen ja fosforin määriä.

Myllyoja on virtaamaltaan kolmanneksi suurin Vesijärveen laskevista uomista. Näistä uomista 22:n veden laatua seurataan ja Myllyoja kuuluu sekä typen että fosforin osalta kahden kuormittavimman ojan joukkoon. Myllyoja laskee Paimelanlahteen, joka on Vesijärven heikkokuntoisimpia ja pisimmälle rehevöityneitä osia.

Lue lisää täältä!

Lupaavia tuloksia Upilanojan ja Matjärven kemiallisten käsittelyjen tehosta

Upilanojalla laskeutusaltaat ja ferrisulfaatti ovat mittausten mukaan parhaimmillaan sitoneet liki kaiken liukoisen fosforin. Matjärvellä puolestaan alumiinikloridikäsittely vähensi kokonaisfosforipitoisuutta, α-klorofyllien määrää ja  paransi näkösyvyyttä.

Upilanojan kemikaalikäsittely jatkuu ensi kesänä ja molempia kohteita seurataan jatkossa. Lue lisää tuloksista ja MELLIstä eli Hämeen ELY-keskuksen EAKR-varoilla osarahoittamasta "Mekaaniset ja kemialliset kunnostustoimenpiteet järvien tilan parantamisessa -hankkeesta" täältä.

Järvi hoi -hankkeen sivustosta tulossa hoitokalastuksen tietopankki 

Hoitokalastuksesta ja hoitokalastussaaliin hyödyntämisestä kiinnostuneiden kannattaa seurata Järvi hoi -hankkeen internet-sivuja. Sieltä löytyy hankkeen oman toiminnan lisäksi mm. raportteja, artikkeleita ja videoita aihepiiristä sekä mediaseuranta useamman vuoden ajalta. 

Jos kotikokkia kiinnostaa särkiruoan valmistus, on tarjolla myös reseptejä!


Rysäkalastusta Kymijärvellä.  

Järvi Hoi - hanke on kansainvälinen yhteistyöhanke, jonka avulla etsitään ratkaisuja hoitokalastuksen käytäntöjen kehittämiseen ja edistetään särkikalojen käyttöä ihmisravintona. Rahoitusta hanke saa Leader-toimintaryhmien kautta mm. Hämeen maaseutuohjelmasta. 

Veden äärellä - monipuolinen julkaisu veden merkityksestä  

Päijät-Hämeen tutkimusseuran tämän vuoden vuosikirja käsittelee vettä eri näkökulmista. ”Veden äärellä” -kirjan yhdeksän artikkelin aihepiirit ulottuvat muinaisajan nastolalaisten nuottakalastajien asuinpaikoilta, veden saatavuuteen ja järviluonnon urbaaniin virkistyskäyttöön asti. Kirjassa on myös Suomen Ympäristökeskuksen tutkija Virpi Lehtorannan ja Vesijärvisäätiön ohjelmajohtaja Heikki Mäkisen yhteinen  artikkeli "Vesijärven hoidon sosiaalinen ja taloudellinen merkitys". 

Kirjaa on saatavilla mm. Antikvaarinen kirjakauppa Aleksis K:sta hintaan 25 euroa (os. Rautatienkatu 14). Katso lisää tutkimusseuran sivuilta.

Tukea tutkimukselle

Vesijärvisäätiö on myöntänyt tukea tutkimukseen ja Vesijärvi-tiedon tuottamiseen. Tulosten avulla voidaan entistä paremmin suunnata hoitotoimia oikeisiin kohteisiin.

FM Pauliina Salmelle myönnettiin apuraha Vesijärven talvilimnologiaa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseksi. Lisäksi tuetaan professori Kalevi Salosen vetämää ryhmää, joka kokoaa Vesijärven tutkimuksellisen kehityshistorian.

 

Vesijärvi kiittää!

Lahti Business Day iltamien tauluhuutokauppa tuotti 5300 euroa Vesijärven hyväksi. Sydämelliset kiitokset huutokauppaan osallistuneille sekä taitelijoillemme, Arto Määtälle, Olavi Lanulle, Reino Hietaselle ja Juhani Honkaselle.

Lahden Rakentajien yhdistys ry on 60-vuotisjuhlakokouksessaan muistanut Vesijärvisäätiötä 2000 euron lahjoituksella.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2014! 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö | Askonkatu 9 C | 15100 Lahti