RSS
26.09.2018

Sala- ja Ruuhijärven pinnankorkeuden vaihtelua halutaan pienentää

Sala- ja Ruuhijärven rannoilla on runsaasti ranta-asutusta ja kesämökkejä, joten järvien rannat ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Käyttöä haittaa vedenkorkeuden vaihtelu.
26.09.2018

Vesijärvellä tutkitaan verkkojen likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä

Luonnontieteen kandidaatti Launo Pulli selvittää pro gradu -työnään, kuinka syksyn piilevien esiintymismaksimi kehittyy. Työssään hän keskittyy erityisesti pyydysten likaantumiseen.
26.09.2018

Vesijärven valuma-alueelle uusia vesiensuojelurakenteita

Vesijärveen maa- ja metsätalousalueelta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta on pyritty vähentämään muun muassa kosteikoilla ja laskeutusaltailla. Niitä on Vesijärveen johtavissa eri uomissa jo reilut 30 kpl, mutta vielä on runsaasti alueita, joilla vesiensuojelurakenteita on niukasti tai ei ollenkaan.
19.09.2018

Vesijärvi-kalenteria 2019 kootaan nyt

Sinulla on mahdollisuus osallistua kalenterin tekoon lähettämällä omia kuviasi!
24.08.2018

Kylmää vettä Vesijärvellä

Kuuman kesän seurauksena Vesijärven veden voisi luulla olevan nyt poikkeuksellisen lämmintä. Näin onkin ylimpien vesikerrosten osalta. Enonselän syvänteissä 30 metrissä on kuitenkin kylmempää vettä kuin kymmeneen vuoteen.
24.08.2018

Hulevesistä on monenlaista haittaa

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilla alueilla sateiden ja lumen sulamisen seurauksena syntyvää pintavaluntaa. Niistä voi aiheutua monenlaisia haittoja, joista kaupunkitulvat ovat kiistatta näkyvimpiä.

Arkisto

2019 (16)

2018 (33)

2017 (24)

2016 (32)

2015 (18)

2014 (20)

2013 (14)

2012 (21)

2011 (21)

2010 (28)

Tunnisteet

Jaa