02.05.2018

Järvitaimenta, ankeriasta ja kuhaa Vesijärveen

Järvitaimenta, ankeriasta ja kuhaa Vesijärveen
Vesijärven petokalarahasto järjestäytyi ja päätti tämän vuoden istutuksista

Vesijärven petokalarahaston neuvottelukunta on valittu ja siihen kuuluu rahastonhoitaja, kalastusalueen isännöitsijä, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön edustaja, Vesijärvellä toimiva kaupallinen kalastaja, osakaskuntien edustajat viideltä Vesijärven selkäalueelta sekä kaksi virkistyskalastusseurojen edustajaa.
Petokalarahaston jäsenet

Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin tämän vuoden istutuksista. Tänä vuonna istutetaan keskitetysti suurikokoista kaksivuotiasta järvitaimenta, ankeriasta sekä mahdollisesti kuhaa Laitialanselän alueelle. Taimen- ja ankeriasistutusten määrä päätetään lopullisesti muutaman viikon sisällä ja kuhaistutuksen kohtalo varmistuu toukokuun aikana.

Kuka tahansa voi tukea Vesijärven petokalaistutuksia ostamalla Vesijärvisäätiöltä rahaston tarroja.  Kuvan mukaisia rahastotarroja on myynnissä mm. säätiön nettisivujen kautta 5 euron hintaan. Tarroja tulee myyntiin myös kalastuslupia myyviin liikkeisiin. Rahastolle voi tehdä myös suoran lahjoituksen Vesijärvisäätiön kautta.

Vesijärven hoidon keskeisiin tavoitteisiin kuuluu monipuolinen kalasto, jossa kalastettavaksi sopivia petokaloja on runsaasti. Petokalakannan vahvistamiseksi Vesijärven kalastusalue on perustanut petokalarahaston, jonka kautta saadaan tehtyä petokalaistutuksia keskitetysti sekä lisättyä istutusten tehokkuutta ja suunnitelmallisuutta.

Lisätiedot:

Matti Kotakorpi  
petokalarahaston rahastonhoitaja 
matti.kotakorpi(a)lahti.fi

 


Lähettäjä
Webmaster
27.04.2018
Viimeksi muokattu
02.05.2018
Jaa