Ajankohtaista

26.09.2018

Sala- ja Ruuhijärven pinnankorkeuden vaihtelua halutaan pienentää

Sala- ja Ruuhijärven rannoilla on runsaasti ranta-asutusta ja kesämökkejä, joten järvien rannat ovat aktiivisessa virkistyskäytössä. Käyttöä haittaa vedenkorkeuden vaihtelu.

Uutinen

26.09.2018

Vesijärvellä tutkitaan verkkojen likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä

Luonnontieteen kandidaatti Launo Pulli selvittää pro gradu -työnään, kuinka syksyn piilevien esiintymismaksimi kehittyy. Työssään hän keskittyy erityisesti pyydysten likaantumiseen.

Uutinen

26.09.2018

Vesijärven valuma-alueelle uusia vesiensuojelurakenteita

Vesijärveen maa- ja metsätalousalueelta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta on pyritty vähentämään muun muassa kosteikoilla ja laskeutusaltailla. Niitä on Vesijärveen johtavissa eri uomissa jo reilut 30 kpl, mutta vielä on runsaasti alueita, joilla vesiensuojelurakenteita on niukasti tai ei ollenkaan.

Uutinen

19.09.2018

Vesijärvi-kalenteria 2019 kootaan nyt

Sinulla on mahdollisuus osallistua kalenterin tekoon lähettämällä omia kuviasi!

Uutinen

vesijärvi-viikko

Vesijärvi-viikko 2018!

20.11.2018

Tiilijärvi-ilta, yleisötilaisuus

Tervetuloa tilaisuuteen, jossa asiantuntijat vastaavat ennalta esitettyihin kysymyksiin paneelitilaisuudessa.

Hollola-sali, Virastotie 3, Hollola

[l:communityCalendarItem]

 

Fazer


hämeenmaa

lsk

yrityksesi logo tähän

teollisuusseura

op

halo