Jaa
Vesijärvi

Perustietoja Vesijärvestä

Vesijärvi kuuluu Kymijoen vesistöön ja laskee Etelä-Päijänteeseen Vääksynjokea ja kanavaa pitkin. Muodoltaan järvi on epäsäännöllinen ja jakautuu useaan salmien ja matalikkojen erottamaan altaaseen, joista suurimmat ovat Enon-, Kajaan-, Komon-, ja Laitialanselkä.

Vesijärven rantaviivan pituus on 169 km, josta 45 % on metsätalouden, 33 % loma-asutuksen, 12,5 % muun asutuksen ja 9,5 % maatalouden käytössä.

Kuvassa näkyvästä valuma-alueesta on metsää suunnilleen 60 %, peltoa 23 %, suota 9 % ja asutettua aluetta 9 %.

        Pinta-ala: 108 km2   Keskisyvyys:   6 m   Vesitilavuus: 663 x 106
        Pituus:       25 km   Valuma-alue: 514 km²   Keskivirtaama: 3,9 m3 s-1
        Syvyys:      42 m   Rantaviiva:   169 km   Viipymä:       5,4 v

Vesijärvi