Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus. Avustus Vesijärven vesienhoitotoimiin.
Toteutusaika: 1.5.2017-1.2.2018
Kokonaiskustannukset: 74 167 €
Julkinen tuki: 60 %

Hankkeessa on seuraavat osakokonaisuudet:

1) Hoitokalastus

Ensisijaisesti särkikaloihin (40 000 kg) kohdistuva hoitokalastus nuotilla, rysillä tai katiskoilla. Pääkohdealueina ovat Laitialanselkä ja Komonselkä, mahdollisesti myös Paimelanlahti.

2) Vesikasvien niitot

Vesikasvien kesäniitto Vesijärvellä. Pääkohdealueina Kajaanselkä, Laitialanselkä, Komonselkä ja Paimelanlahti.

3) Järven tilan seuranta

Vesijärven mittauslaitteiden kunnostus ja ylläpito sekä vesinäytteiden otto Laitialanselältä, Paimelanlahdelta ja Vähäselältä.

 

Lisätiedot:
vesistöasiantuntija Mirva Ketola
etunimi.sukunimi@vesijarvi.fi
puh. 044 9735137