Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden tukeminen Säkylän Pyhäjärvellä ja Lahden Vesijärvellä – paikallista verkosto-osaamista yhteiseksi hyväksi

Rahoittaja: Ympäristöministeriö vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamisen avustusvaroista

Partnerit: Pyhäjärvi-instituutti ja Vesijärvisäätiö 
Toteutusaika: 1.1.2015 - 30.9.2017
Kokonaiskustannukset:  Vesijärvisäätiön osuus 185 000 euroa

Julkinen tuki: 50 %

Hankkeessa toteutetaan Pyhäjärvisäätiön ja Vesijärvisäätiön yhteistyönä vesienhoitosuunnitelmien ja niitä täsmentävien toimenpideohjelmien tavoitteita siten, että Pyhäjärvellä saadaan ylläpidettyä ja Vesijärvellä saavutetaan järven hyvä tila. Hankkeessa keskitytään neljään osakokonaisuuteen:

1) vesistökuormituksen seurannan kehittäminen
2) ulkoisen ravinnekuormituksen vähentäminen valuma-alueella uusia ravinteiden kierrätysinnovaatioita käyttäen
3) sisäisen kuormituksen ja happivajeen aiheuttamien ongelmien torjuminen
4) liiallisesta vesikasvien kasvusta aiheutuvien ongelmien, resuspension vähentäminen ja kasvihuonekaasujen vähentämisen yhdistäminen.

Toisena tavoitteena on tuottaa näistä toimenpidekokonaisuuksista merkittävää uutta osaamista, jota voidaan jakaa esim. vesistökunnostusverkoston kautta ja paikallisesti. Samoin syntyy merkittävää tietoa mm. hapetuksen, maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden ja vesikasvien talviaikaisen niiton vaikuttavuudesta.

Vesijärvellä pääpaino on niitoissa, hapetuksessa, valuma-aluetoimenpiteissä ja seurannan kehittämisessä.

Lisätiedot:

vesistöasiantuntija Mirva Ketola, mirva.ketola@vesijarvi.fi, puh. 044 9735137

Jaa