In english

HOLA LAKE – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen

Holistic Approach in Lake Restoration

Rahoittaja: Kansainvälinen Leader-hanke, jossa Vesijärven hankeosuutta rahoittavat Etpähä ry ja Päijänne-Leader ry. Koordinaattori: Vesijärvisäätiö

Partnerit:  Suomessa Pyhäjärvi-instituutti ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Ruotsissa Osbyn kunta
Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2019 kansallinen osuus, 1.9.2017 - 31.12.2019 kansainvälinen osuus
Yhteyshenkilö: vesistöasiantuntija Mirva Ketola, mirva.ketola(at)vesijarvi.fi, 044 9735137

Hola Lake on järven kokonaisvaltaisen hoidon yhteistyöhanke Suomessa ja Ruotsissa. Hanke edistää päijäthämäläisen Vesijärven, uusimaalaisen Hiidenveden, Lohjanjärven ja Enäjärven, satakuntalaisen Köyliönjärven sekä pohjoisskånelaisen Immeln-järven kokonaisvaltaista hoitoa.

Hankesuunnitelma on työstetty Järvikunnostusyhteistyön esiselvityshankkeessa

Hankkeen yleiset tavoitteet ovat:
- Kohdejärvien veden laadun turvaaminen ja sitä kautta alueen asukkaiden viihtyisyyden ja alueen vetovoiman lisääminen asuinpaikkana ja matkailukohteena.
- Ammatti- ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen.
- Konkreettisten vesienhoitotoimien toteuttaminen yhteistyössä asukkaiden kanssa. Hankkeessa tuotetaan suunnitelmia ja ohjeistuksia, joiden avulla paikalliset toimijat voivat itse jatkaa järvien hoitoa myös hankkeen päätyttyä.
- Kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja kokemusten ja tiedon vaihto kotimaisten järvikunnostusosaajien kanssa parhaiden käytänteiden ja uusien innovaatioiden löytämiseksi.
- Maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen: mm. hoitokalastuksen elinkeinoistaminen, niittojätteen hyödyntäminen, matkailu.


Yksityiskohtaisemmat tavoitteet ovat:
- Tiedon lisääminen tehokkaista ulkoisen kuormituksen vähentämiskeinoista.
- Kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen asiantuntemuksen kehittäminen, pyydysten kehittäminen ja kokemusten jakaminen.
- Järvien arvo- ja petokalakantojen ja kalojen yksilökoon sekä kaupallisen arvon parantaminen.
- Tiedon lisääminen pyydyksiä likaavien levien esiintymisestä ja hoitotoimien kohdennustarpeesta Vesijärven eri selillä.
- Paikallisten ihmisten tiedon lisääminen ja osallistaminen järven hoitoon ja seurantaan. Yhteistyön lisääminen paikallisten ihmisten ja organisaatioiden välillä.
- Järviruo'on niittosuunnitelmien päivittäminen ja talviniittomenetelmien kehittäminen.
- Järviruo'on hyötykäytön edistäminen.

 

Jaa

Vesijärvellä toteutettavat toimenpiteet

Työpaketti 1: Ulkoisen kuormituksen vähentäminen
- Kosteikkojen toimivuustarkkailu: Käytännön toimet 2017 ja 2018. Raportointi 2019
- Peruskuivatuksen pilottihanke: 2018

Työpaketti 2: Kalaston vaikutus vedenlaatuun
- Merkintätutkimukset: Käytännön toimet 2017, raportointi 2018
- Pyydystalkoot: 2017
- Kirjanpitokalastuksen kehittäminen: LUVY:n aikataulun mukaisesti

Työpaketti 3: Veden laatu ja planktonyhteisöt
- Kunnostustoimenpiteiden kohdentaminen Vesijärven eri osissa: Aineiston keruu 2017-2018, raportointi 2019
- Verkkoja limottavien levien esiintyminen: Kalastajien suorittama havainnointi ja havaskokeet 2017-2018. Raportointi 2019
- Kansalaisseurannan kehittäminen: 2017-2018.

Työpaketti 4: Vesikasvillisuuden hoito
- Niittosuunnitelmien päivittäminen: 2017, 2018
- Talviniitto: talvet 2017-18, 2018-19
- Hyötykäytön edistäminen: 2017-2019

Lue työpaketeista tarkemmin täältä.