Jaa
Tukijat > Tukijoiden mietteitä

TUKIJOIDEN SANOMAA

 

Timo Laine, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen osuuspankki

Miksi yrityksenne on mukana tukemassa Vesijärven hyväksi tehtävää työtä?

Vesijärven hyväksi tehtävä työ on Päijät-Hämeen Osuuspankin kannalta yhteiskuntavastuun kantamista mitä parhaimmassa merkityksessä. Projekti on paikallinen ja sen hyödyt kohdentuvat Lahden seutukunnalle eli alueelle, jossa Lahtea kotipaikkanaan pitävä Päijät-Hämeen Osuuspankkikin toimii.

Kuinka kuvaisit Vesijärven merkitystä itsellesi, yrityksellesi?

Vesijärven merkitys on Lahden seudulle, asukkaille ja yrityksille mittaamaton. Vaikutusta on koko Lahden seutukunnan vetovoimaan ja imagoon sekä ihmisten viihtyvyyteen. Itselläni on mökki Etelä-Päijänteellä ja veneilen kesällä sekä Päijänteellä että Vesijärvellä, joten asian tärkeys on siltä osin myös henkilökohtainen.

 

Pekka Lindroos, johtaja, lakiasiat ja yhteiskuntasuhteet, Hartwall Lahti

Miksi yrityksenne on mukana tukemassa Vesijärven hyväksi tehtävää työtä?

Puhdas vesi on tärkein yrityksemme käyttämistä raaka-aineista. On velvollisuutemme toimia, jotta sen saatavuus myös tulevaisuudessa on turvattu. Vesijärvi sijaitsee samalla pohjaveden valuma-alueella, josta Lahden yksikkömme saa erinomaisen vetensä. Näin ollen on erittäin luontevaa, että kannamme vastuuta Vesijärven tulevaisuudesta. Puhdas järvi liittyy myös monella tavoin kuluttajiemme virkistäytymiseen, aivan kuten omat tuotteemmekin.

Kuinka kuvaisit Vesijärven merkitystä itsellesi, yrityksellesi?

Itselleni Vesijärvi ja Vesijärven satama on tärkeä paikka lähellä kaupungin keskustaa, johon voi mennä rentoutumaan ja ihailemaan upeaa järvimaisemaa ja - tunnelmaa.
Juomavalmistajan tärkein raaka-aine on puhdas vesi. Vesijärvi oikein hoidettuna symbolisoi tuota yhteyttä. 

 

Heikki Hakala, päätoimittaja, Etelä-Suomen sanomat

Miksi yrityksenne on mukana tukemassa Vesijärven hyväksi tehtävää työtä?

Etelä-Suomen sanomat on ollut alullepanijana Vesijärvi-projektissa. Idea syntyi, kun mietimme, olisiko lehden toiminta-alueella jotakin sellaista aihetta, jossa lehti voisi ottaa uutisvälitystä aktiivisemman roolin. Tällaisia mahdollisuuksia on tarjolla vähän, sillä lehti ei voi leimautua kovin kiistanalaisen hankkeen tukijaksi. Vesijärvi soveltuu tällaiseksi kohteeksi erinomaisesti, sillä Vesijärvi sijaitsee aivan alueemme ytimessä ja sen hyvä kunto on kaikkien yhteinen asia.

Kuinka kuvaisit Vesijärven merkitystä itsellesi, yrityksellesi?

Vasta 12 vuotta Lahdessa asuneena Vesijärvestä on tullut minulle rakas ja tärkeä asia. Saan ihailla sitä kesäisessä aamuauringossa, tuntea sen tuulen ja tuoksun Kankolan uimarannalla, viihtyä sen äärellä satamassa, lumoutua auringonlaskuista Sibeliustalon Metsähallissa, hiota keväisellä hiihtolenkillä järven jäällä, joskus myös veneillä, uida, ja kalastaa. Vesijärvi tekee arjesta juhlaa.

 

Timo Heikkilä, aluejohtaja, Kesko Kaakkois-Suomi

Miksi yrityksenne on mukana tukemassa Vesijärven hyväksi tehtävää työtä?

Kesko on vastuullisen toiminnan edelläkävijäyrityksiä Suomessa. Olemme saaneet useita tunnustuksia toiminnastamme kansainvälisellä tasolla. Me näemme, että vastuullisuuteen kuuluu myös paikallisten olosuhteiden kehittäminen ja tukeminen. Tämän takia lähdimme projektiin mukaan.

Kuinka kuvaisit Vesijärven merkitystä itsellesi, yrityksellesi?

Vesijärvi on olennainen osa Lahtea. Se tuo kaupunkiin raikkaan tuulahduksen vesiltä ja on siksi tärkeä. Maisemallisesti Vesijärvi on mielestäni erittäin hieno elementti Lahden kupeessa. Kaunis ympäristö ja hyvät olosuhteet tuovat Lahteen muun muassa asukkaita ja turismia, eli myös asiakkaita kaupoille.

 

Taavi Heikkilä, toimitusjohtaja, Hämeenmaa

Miksi yrityksenne on tukemassa Vesijärven hyväksi tehtävää työtä?

Hämeenmaan toimintaperiaatteisiin kuuluu vastuullisuus: toiminta hyvinvoinnin lisäämiseksi ja huolehtiminen henkilöstöstä, asiakkaista sekä elinympäristöstä. Puhdas, viihtyisä ja elinvoimainen ympäristö tuo lisäarvoa meille kaikille ja haluamme olla mukana tukemassa työtä, jota tehdään puhtaamman ympäristön eteen. Osa tuestamme ohjautuu ympäristönsuojeluun, josta Puhdas Vesijärvi-hanke on yksi tärkeimmistä alueista.

Kuinka kuvaisit Vesijärven merkitystä itsellesi, yrityksellesi?

Itse vielä uudehkona Lahtelaisena olen vasta asteittain huomannut, kuinka hieno esimerkiksi sataman alue oikein onkaan. Puhdas Vesijärvi merkitsee koko Lahden alueelle paljon. Lahden alue pyrkii yhä selkeämmin erottumaan juuri ympäristöasioiden edelläkävijänä. Tukemalla Vesijärven puhdistumista lisäämme Vesijärven ja sen ympäryskuntien hyvinvointia ja viihtyisyyttä ja saamme myös houkuteltua uusia osaajia asumaan tänne.

 

Anssi Rantasalo, toimitusjohtaja, Kemppi Oy

Miksi yrityksenne on mukana tukemassa Vesijärven hyväksi tehtävää työtä?

Yrityksemme juuret ja pääosa toiminnasta on Lahdessa. Vesijärvi on kiinteä osa Lahtea ja merkittävä viihtyvyystekijä kaikille lahtelaisille. Yhteiskuntavastuun hengessä haluamme olla mukana tukemassa tätä kotikaupunkimme eri toimijoiden merkittävää yhteishanketta.

Kuinka kuvaisit Vesijärven merkitystä itsellesi, yrityksellesi?

Kansainvälisessä yrityksessä pääsee usein, esim. Aasiaan suuntautuvilla matkoilla näkemään, mikä merkitys puhtaalla ympäristöllä on meille kaikille. Puhtaalla Vesijärvellä on arvoa vetovoimatekijänä mm. silloin kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta pääkaupunkiseudun kanssa. Itse nautin Vesijärvestä mm. saunomisen ja uinnin, veneilyn, sekä kalastuksen kautta.

 

Ari Kujala, strategiajohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Imageneering

Miksi yrityksenne on mukana tukemassa Vesijärven hyväksi tehtävää työtä?

Kyseessä on tärkeä hanke, joka on saatava mahdollisimman hyvin ihmisten tietoisuuteen. Mainostoimistona meillä on mahdollisuus auttaa tekemällä sitä minkä parhaiten osaamme - eli konkreettista suunnittelutyötä kampanjan hyväksi.

Kuinka kuvaisit Vesijärven merkitystä itsellesi, yrityksellesi?

Vaikka perheeni ja yritykseni kotipaikka on jo parikymmentä vuotta ollut muualla, säilyy Lahti minulle aina kotikaupunkina ja Vesijärvi muistorikkaimpana ja rakkaimpana järvenä. Imageneeringille Puhdas Vesijärvi -hanke merkitsee hyvän asian edistämistä ja vastuunkantamista yrityskansalaisena.

 

Ari Turunen, aluejohtaja, DNA

Miksi yrityksenne on mukana tukemassa Vesijärven hyväksi tehtävää työtä?

Haluamme olla Vesijärven hyväksi tehtävässä työssä mukana yhdessä tärkeiden asiakkaidemme kanssa. Tämä on asia, joka yhdistää tulevaisuuden elinolosuhteista kiinnostuneita vastuullisia ihmisiä. Toivomme, että meillä on vielä mahdollisuus tehdä jotain aiemmin tehtyjen vahinkojen korjaamiseksi.

Kuinka kuvaisit Vesijärven merkitystä itsellesi, yrityksellesi?

Suuri osa Lahden talousalueen vetovoimasta on sitä, että ihmiset haluavat asua täällä, koska luonto on lähellä ja vesistöjä runsaasti. Vesijärvi on täällä asuville ihmisille hyvin tärkeä, ja sen pelastaminen on merkitsevää myös alueen elinkeinoelämän kannalta.

 

Matti Kataja, hallituksen pj, Lahti Energia Oy

Miksi yrityksenne on lähtenyt mukaan pitämään huolta Vesijärvestä?

Laajapohjainen Puhdas Vesijärvi -hanke on välttämätön jatke jo tehdylle tutkimus- ja hoitotoimille, jotta koko Lahden seudun helmi, Vesijärvi, voidaan pelastaa tuleville sukupolville.

Lahti Energia on paikallinen energiakonserni, joka toimittaa asiakkailleen laadukasta ja kilpailukykyistä energiaa sekä palveluja ympäristöystävällisesti. Energian hankinta toteutetaan pääasiallisesti omalla Kymijärven voimalaitoksella ja jäähdytysvesi Vesijärvestä ottamalla sähkön ja lämmön yhteistuotantona, jolloin saavutetaan ympäristön kannalta paras lopputulos.

Ympäristövastuunsa mukaisesti yhtiö on osallistunut Vesijärvestä otettavan jäähdytysveden ja Kymijärven voimalan lauhdevesien laadun ja vaikutusten tarkkailuun sekä tukenut taloudellisesti mm. Enonselän lämpö- ja happitalouden tutkimustoimintaa ja Vesijärven hoitosuunnitelmia. Mukanaolo Vesijärven puhtauden turvaamiseen tähtäävässä toiminnassa lisää Lahti Energian myönteistä mainetta ja rakentaa samalla yrityksen positiivista imagoa.

Mitä Vesijärvi merkitsee Sinulle ja Lahti Energialle?

Puhdas Vesijärvi on osa tosilahtelaisuutta ja kaupungin myönteinen tavaramerkki. Sellainen Lahti Energia pyrkii olemaan yritysmaailmassa omalla "kovalla" energiatoimialallaan.