Jaa
Hoitotoimet > Vesikasvien niitto

Vesikasvien niitto

Vesikasvien niitolla tavoitellaan yleensä järvimaiseman kohentumista ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantumista. Niiton tarkoituksena on vähentää vesikasvillisuutta, ei poistaa sitä kokonaan. Vesi- ja rantakasvien vyöhyke rannan ja ulapan välissä vähentää eroosiota ja toimii samalla myös ravinteita sitovana suodattimena, joten niitot tulee suunnitella huolellisesti. Vesikasvien niittäminen on osa vesistön kokonaiskunnostusta, mutta se ei yksinään riitä parantamaan veden laatua.

Vesijärvellä vesikasveja on viime vuosina niitetty reilun 40 hehtaarin alueelta vuosittain eri kohteissa Hollolan ja Lahden alueilla. Niitot toteutettiin lintujen pesimäkauden jälkeen, heinä- ja elokuun aikana. Organisoinnista vastasi Vesijärven kalastusalue ja niitot toteutti Rantapalvelu Jari Vuorela oy. Paikalliset toimijat, kuten osakunnat, hoitivat niittojätteen nostamisen pois järvestä ja sen läjittämisen sopiville paikoille.