Jaa
Hoitotoimet > Kosteikot ja laskeutusaltaat

Kosteikkorakentamisesta

Vesijärven valuma-alueelle on laadittu vuonna 2009 monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma (Lue tästä). Sen mukaan Vesijärven valuma-alueella on yli 70 sopivaa paikkaa kosteikoille tai laskeutusaltaille. Toimivat kosteikot sitovat metsistä ja pelloilta vesistöön kulkeutuvia ravinteita. Toteutettujen kohteiden sijainnit näkyvät alla olevassa kartassa. 

Kosteikkojen suunnittelua ja rakentamista on tehty yhteistyössä maanomistajien, Suomen riistakeskuksen Laitialan toimipaikan, Matjärven suojeluyhdistyksen ja Kosteikkosuunnittelu & vesienhoito LimnoFin oy:n kanssa.

Kostekkoja rakennetaan yleensä loppusyksystä, jolloin sääolot vaikuttavat töiden sujumiseen. Esimerkiksi syksy 2012 oli hankala kosteikkojen rakentamisen kannalta. Jo muutaman vuoden valmisteltu Myllyojan kosteikon rakentaminen siirtyi runsaiden sateiden pehmittämän maan ja suuren vesimäärän takia myöhempään ajankohtaan. Kohde on raivattu ja sinne on laadittu tarkemmat toteuttamissuunnitelmat.

Tässä rakentamisen tilanne vuonna 2013

(karttanumerot näyttävät kohteen paikan, nimen perässä oleva numero viittaa yleissuunnitelman numerointiin)

1.Kaarlammen ojan laskeutusallas: Valmis

2. Kampakosteikko: Valmis

3. Siirtolapuutarhan ojan laskeutusaltaat: Valmis

4. Upilanojan laskeutusaltaat ja kemiallinen käsittely 117: Valmis

5. Purailanviepän altaat 119: Valmis

6. Rauhamäen kosteikko 124: Valmis

7. Mällinojan laskeutusallas: Valmis

8.-12: Mustojan kosteikot: Valmis

13. Vironojan riistakosteikko: Valmis

14-20. Matjärven kosteikot ja laskeutusaltaat: Pääosin valmiit

21. Suvelanojan kosteikko 144: Valmis

22. Laitialan pieni kosteikko 147: Valmis

23. Laitialan iso kosteikko 146: Valmis

24. Kampilanoja 152: Valmis

25. Kampilanoja 153: Valmis

26. Mummusojan ja Kivisojan risteyskohdan laskeutusallas 10: Valmis

27. Vanhat kala-altaat 9: Valmis

28. Siian allas 6: Valmis

29. Pellavaloukko 2: Valmis

30. Äkeenojan laskeutusallas 85: Valmis

31. Maijanojan laskeutusallas 89: Valmis

32. Myllyojan alajuoksun altaat 14: Valmis

33. Kytyänojan laskeutusallas 16: Valmis