Jaa
Hoitotoimet > Hapetus

Hapetus/ilmastus

Vesijärven Enonselällä on tällä hetkellä yhdeksän hapetinta. Katso niiden sijainnit tästä.

  

Tiesitkö?

Hapetuksessa kierrätetään happirikasta pintavettä syvänteisiin, joissa veden happipitoisuus on alhainen ja jotka ovat vaarassa muuttua hapettomiksi. Pohjan happitilanteen parantaminen vähentää fosforin liukenemista pohjasedimentistä. 

Järvihapetuksen perusideana on edistää ravinteiden tervettä kiertoa, mutta hidastaa haitallista kiertoa järvessä. Pitkäaikaisen hapettamisen tarkoituksena on järven sisäisen kuormituksen alentaminen.

Hapetus on osa laajakäsitteistä biomanipulaatiota, johon ravintoketjun ohjailun ja kunnostuksen lisäksi kuuluu myös eliöiden kemiallis-fysikaalisen elinympäristön vaaliminen.

Hyötyjä ovat sisäisen kuormituksen vähenemisen lisäksi mm. pohjaeläinten elinolojen paraneminen sekä hapekkaan vesikerroksen laajeneminen.

Haittapuolena on alusveden lämpeneminen, joka voi mm. heikentää kalojen elinmahdollisuuksia pohjan lähellä.

Katso tästä kaavakuva hapetuksen periaatteesta.