Jaa
Apuvalikko > Linkit

Hyödyllisiä linkkejä

Järvien kunnostuksesta sekä muista ympäristöalan toimenpiteistä löytyy tietoa muun muassa seuraavilta sivuilta:

Kaupungin ympäristönsuojelusivut:
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/A4FB83AAFD45DA3BC2256EFB00332335?OpenDocument

Vesijärven ystävät ry
http://www.vesku.net/?Etusivu

SYKEn vesistöjen kunnostus ja hoitosivut

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto

Vesiasiaa Hämeen ELY-keskuksen sivuilla 

Suomen luonnonsuojeluliiton vesistösivut

Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen sivut:
http://www.kalatalouskeskus.net/

Tietoa monivaikutteisten kosteikkojen suunnittelusta ja toteutuksesta:
Suomen riistakeskus

Yleistietoa kosteikoista
WWF

Järvien vedenlaatupalvelu -hanke, jossa Vesijärvi on testialueena:
http://www.jvphanke.fi/

 

Erityyppisten kunnostusten suunnittelua ja toteutusta

 

Vesi-Eko Oy, hapetus ja ilmastus 

Luode Consulting Oy, vesialan mittausteknologiaa

Suomen riistakeskus, Laitialan toimipiste, kosteikkosuunnittelua ja neuvontaa, erityisesti ei-tuotannollisen investointituen kosteikot

Kosteikkosuunnittelu & Vesienhoito LimnoFin Oy

ProAgria Etelä-Suomi, maatalouden vesiensuojelu, mm. suojavyöhykesuunnitelmat ja ravinnetaselaskelmat

Hämeen kalatalouskeskus, mm vesistöjen kunnostussuunnitelmat 

Rantapalvelu Jari Vuorela, mm. niitot ja ruoppaukset

ILE's FISK, hoitokalastusta

Vendace Ky, hoitokalastusta